Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-07

Aktiespararna förklarar C,D,E-ord

wysiwyg_image

Det kan vara svårt att hänga med i alla begrepp på börsen och i finansbranschen. Här reder vi ut vad vanligt förekommande ord innebär och betyder. Vi fortsätter med ord på C,D och E, som cykliska företag, delårsrapport och emission.

Missade B-orden? Här kan du se dessa.

C

Courtage - är den summan du betalar till nätmäklaren för själva transaktionen - vid köp eller sälj av en aktie. Denna summan skiljer sig vid handel på olika listor men även för olika nätmäklare. Hitta ditt bästa corutage på - Courtagekollen.

Cykliska företag - är företag som är konjunkturkänsliga och vars resultat påverkas kraftigt av konjunkturen.

D

Daytrader - är en person som gör många och mycket kortsiktiga aktieaffärer.

Delrätt - är ett värdepapper som ger rätt att delta i en emission.

Delårsrapport - är en rapport som redovisar företagets ekonomiska resultat under det senaste kvartalet.

Depå - är en plats där dina aktier samlas hos banken eller nätmäklaren.

Depåbevis - är när utländska aktier handlas på Stockholmsbörsen sker detta i form av depåbevis. Aktierna förvaras i depå för de svenska ägarna.

Direkt aktieägande - är ägande av aktier, motsatsen är indirekt aktieägande som när du är delägare i en aktiefond.

Direktavkastning - är aktieutdelningen uttryckt i procent av aktuell aktiekurs.

Diskretionär förvaltning - är när förvaltningen av en värdepappersportfölj överlåts till en förvaltare som fattar placeringsbesluten.

Dow Jones - är amerikanska företag som producerar ett flertal index för den amerikanska aktiemarknaden.

Dubbelbeskattning - är när ett företags vinst beskattas i flera led innan aktieägaren kan använda beloppet. 

E

Eget kapital - är ett företags aktiekapital samt de vinster som inte delats ut till aktieägarna utan finns kvar i bolaget.

 Emission - är ett utgivande av aktier.

Emissionskurs - är priset som betalas för nyemitterade aktier.

Emissionsprospekt - är handling som ska ge aktieägarna beslutsunderlag för att avgöra om de vill delta i en emission eller ej,

Emittera -  är när nya aktier ges ut.

Exchange Traded Fund (ETF) - är en fond som handlas på börsen som en aktie.

Etisk fond - är en fond som gynnar något speciellt ändamål (miljö, biståndsarbete och så vidare) eller som undviker vissa områden som betraktas som mindre etiska (krigsmaterial, tobak, alkohol och liknande).

Författare Redaktionen