Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-12

Aktiespararna förklarar F, G, H-ord

wysiwyg_image

Det kan vara svårt att hänga med i alla begrepp på börsen och i finansbranschen. Här reder vi ut vad vanligt förekommande ord innebär och betyder. Vi fortsätter med ord på F, G och H, som Fill or kill, Globalfond och Hedgefond.  

F  

Fientligt bud - är när någon lägger ett bud på aktierna i ett företag utan att ha budet förankrat av ägare och ledning i det budande företaget. 

Fill or kill – är en instruktion i en order vid köp eller sälj av aktier. Om inte samtliga de begärda aktierna kan säljas eller köpas ska ordern inte genomföras. 

Finansinspektionen – är ett organ som bland annat övervakar banker och fondkommissionärer. 

Fondbörs – är en organiserad marknad för handel med värdepapper. 

Fondemission – är när aktiekapitalet och antalet aktier ökar utan att aktieägarna betalar in nya pengar till företaget. 

Fondkommissionär – är en bank eller särskilt fondkommissionsbolag som fått Finansinspektions tillstånd att i eget namn handla med värdepapper för kunders räkning. 

Frimärkesaktier – är en benämning på aktier som handlas till mycket låga kurser. 

Fundamental aktieanalys – är en bedömning av en akties rimliga värde genom analys av företagets ekonomiska ställning, vinstkapacitet och framtidsutsikter. 

Förmögenhetsvärde – är värdet som fastställts av Skattemyndigheten för till exempel en viss aktie, underlag för förmögenhetsskatten. 

Förvaltarregistrerad – är i företagets aktiebok för fondkommissionären registrerad i stället för aktieägaren. 

Generalindex – är ett tidigare index som numera kallas SAXindex. 

Genomsnittsmetoden – vid beräkning av reavinst (reaförlust) vid en aktieförsäljning används det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktier av samma slag om de anskaffats till olika pris. 

Globalfond – är en fond med placeringar spridda över hela världen. 

Hausse – är en börsterm som innebär kraftigt stigande aktiekurser under en intensiv handel. 

Hedgefond – är en fond som teoretisk inter har några restriktioner. Fonden ger ofta endast ut ett begränsat antal fondandelar. 

Hembudklausul – är en paragraf i ett avtal eller i en bolagsordning som säger att man inte får sälja tillgångar (vanligen avses aktier) till andra personer än de som anges i paragrafen. 

Hävstångseffekt – är den effekt som kan åstadkommas genom belåning på aktierna. 

Författare Redaktionen