Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-14

Aktiespararna förklarar L, M, N, O-ord

wysiwyg_image

Det kan vara svårt att hänga med i alla begrepp på börsen och i finansbranschen. Här reder vi ut vad vanligt förekommande ord innebär och betyder. Vi fortsätter med ord på L, M, N och O.

L

Landsfond – är en fond med placeringar i aktier från ett specifikt land.

Likvidation – är när ett företags ägare beslutar att företaget ska upphöra med verksamheten och det egna kapitalet ska återbetalas till företagets aktieägare.

Likviddag – är betalningsdagen. Vid köp/försäljning av aktier är likviddagen ett par dagar efter avslutet. Äganderätten övergår dock omedelbart till den nye ägaren.

Limitering – är en instruktion i en köp- eller säljorder om det högsta respektive lägsta pris till vilket kunden vill genomföra affären.

Lock-up – är en tidsperiod när större aktieägare i ett nytt börsbolag inte kommer att sälja några aktier.

Lösenpris – är priset som innehavaren till en option köpa/sälja den aktie som optionen avser.

M

Marginal – är lönsamhetsmått i förhållande till företagets omsättning.

Marknadsrisk – är risken att hela aktiemarknaden utvecklas dåligt.

Mest omsatta – är en särskild avdelning på A-listan som avser de mest handlade aktierna. Jämför Attract 40 som avser O-listan.

Minimicourtage – är den lägsta avgift som tas ut vid köp eller försäljning av aktier.

Mäklarfirma – är en sammanfattande benämning på fondkommissionärer som inte är banker.

N

NAV – är Net Asset Value, en fonds samlade värde delat med antalet fondandelar.

NGM – är Sveriges andra börs. NGM står för Nordic Growth Market och hette tidigare SBI-listan.

Nollkupongare – är en obligation där räntan betalas ut först när obligationen löses in.

Nominellt belopp – är det värde som aktien bidrar med till företagets aktiekapital.

Nordiska listan – är OMX börslista för nordiska aktier. Den har ersatt Stockholmsbörsens A- och O-lista.

Nya Marknaden – är Stockholmsbörsens tidigare handelsplats för onoterade aktier, den heter numera First North.

Nyemission – är när ett företag ger ut nya aktier.

Nyemitterad aktie – är en aktie som erhålls vid en nyemission.

O

O-listan – är en tidigare lista över aktier som handlades över Stockholmsbörsen, men som inte tillhörde A-listan, den är ersatt av Nordiska listan.

Obligationsfond – är en fond med placeringar i räntebärande värdepapper med längre löptid.

Observationslista – är en noteringslista för aktier där särskild utredning pågår.

Omsättning – är ett företags totala försäljning under en viss period. Oftast formuleras omsättningen i en viss valuta, men kan även anges i mängd, vikt, volym och så vidare. I redovisningar skrivs ett företags omsättning i en viss valuta (exklusive moms).

Omvänd split – är en sammanläggning av flera aktier till en aktie.

OMX-index – är ett index där de 30 mest omsatta aktierna ingår.

Orderdjup – är en uppdaterad sammanställning som visar hur många aktier som köpare respektive säljare vill köpa/sälja och till vilka kurser.

Outperform – är bättre än index.

Författare Redaktionen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.