Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-16

Aktiespararna förklarar T, U, V, W, X, Å-ord

wysiwyg_image

Det kan vara svårt att hänga med i alla begrepp på börsen och i finansbranschen. Här reder vi ut vad vanligt förekommande ord innebär och betyder. Vi fortsätter med ord på T, U, V, W, X, Å och stänger därmed ordlistan för denna sommar.

T

Teckningskurs – är det pris som betalas för varje ny aktie i en nyemission.

Teckningsoption – är värdepapper som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att under en specifik tid teckna en aktie till ett bestämt pris.

Teckningsrätt – är värdepapper som ger rätt att teckna aktier i en nyemission.

Teckningstid – är den tid som du har rätt att teckna nya aktier i en nyemission eller teckna sig för aktier i en börsindtroduktion.

Teknisk analys (TA) – är bedömningen av en aktie genom att enbart studera kursutveckling och aktieomsättning.

Tendens – är allmän kursutveckling på börsen.

TIA – är tvångsinlösenaktie.

Tillväxtföretag – är ett företag vars omsättning växer snabbare än övriga företags.

Timing – är (rätt) tidpunkt för köp eller försäljning av aktier.

Totalindex – är en annan beteckning på Generalindex, som är ett mått på den allmäna börsutvecklingen.

Tunn handel – är en aktie som endast handlas sporadiskt på börsen.

Tvångsinlösen –när en aktieägare har mer än 90 procent av aktierna i ett bolag kan tvångsinlösen av de resterande aktierna begäras.

U

Udda aktier – är en aktiepost som är mindre än en hel börspost.

Underliggande vara – är den vara (exempelvis aktie) som ligger till grund för en option.

Underperform – är när prestationen är sämre än index.

Uppköpsbud – är när någon lägger ett bud på samtliga aktier i ett företag.

Utdelning – är den del av företagets vinst som delas ut till aktieägarna.

Utlandsregistrerad fond – är en fond som av skatteskäl är registrerad i ett annat land än Sverige.

V

VP-avi – är ett meddelande från Värdepapperscentralen till aktieägaren om förändringar på Värdepapperskontot.

VP-konto – är ett konto (värdepapperskonto) där aktieägarens innehav är registrerat.

VP-systemet – är det papperslösa, kontobaserade värdepapperssystem som infördes i Sverige 1990.

VPC – Värdepapperscentralen.

Värdepapper – är den gemensamma beteckningen för aktie, obligationer, optioner och så vidare.

Värdepapperscentralen – är bolag som sköter aktieböckerna åt de företag som är anslutna till VP-systemet. VPC hanterar aktieägarnas VP-konton, utfärdar VP-avier, förmedlar aktieutdelningar och så vidare.

W

Warranter – är skräddarsydda optioner som ställs ut av banker eller nätmäklare.

X

Xact-OMX – är en börshandlad fond som följer förändringarna av OMX-index. Xact-OMX handlas som en vanlig aktie.

Å

Årsredovisning – är en rapport från ett bolag för det gångna räkenskapsåret. I årsredovisningen ingår bland annat resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

Återköp – är när ett företag har fått möjlighet att minska antalet utestående aktier genom att köpa tillbaka en del av dessa från de aktieägare som är villiga att sälja.

Författare Redaktionen