Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-26

Aktiespararna gillar budet på Matse

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att acceptera kontantbudet från Axfood om 17 kronor per aktie i Matse då det innebär en osedvanligt god premie. Matse växer snabbt men redovisar betydande rörelseförluster.

Då kursen för Matse-aktien rusade innan budet presenterades 15 december så är det rimligt att beräkna budpremien baserat på aktiekursen under de 90 handelsdagar som var fram till och med 9 december, det vill säga det datum då Matse offentliggjorde att ett budförslag erhållits. Relaterad till kursutvecklingen under nämnda period är premien 96 procent.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

- Matse-styrelsen kan på grund av jäv inte lämna någon rekommendation rörande budet.

- Slutsatsen i Grant Thorntons värderingsutlåtande är att budet är finansiellt skäligt.

-  Inklusive det egna aktieinnehavet på 8,5 procent så kontrollerade Axfood 19 december 83 procent av Matse-aktierna inräknat aktier tillhörande de ägare som förbundit sig att acceptera budet förutsatt att inte ett konkurrerande bud presenteras som är högre än 18 kronor per aktie och som Axfood inte matchar inom två veckor.

- Budet förutsätter 90 procents acceptgrad, men det kravet kan frångås.

- Budet måste godkännas av Konkurrensverket m.fl. innan det kan fullföljas.

- Anmälningstiden avslutas 23 januari 2017.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 16 januari 2017

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91