Du är här

2017-08-09

Aktiespararna: Knorr-Bremses utdragna bud skadar Haldex

Aktiespararna rekommenderar förbundets medlemmar att återkalla sina accepter av Knorr-Bremses Haldexbud. Budet är riskfyllt för aktieägarna.

- Aktieägarna bör även rösta mot förslaget att bolagsstämman ska uppdra åt styrelsen att, mot dess egna uppfattning, agera för att budtiden förlängs.

- Aktiespararna uppmanar Aktiemarknadsnämnden att ej medge ytterligare förlängning av budtiden eftersom en sådan skulle skada Haldex.

Medlemmar i Aktiespararna som accepterat budet från konkurrenten Knorr-Bremse (K-B) bör återkalla sin accept. Budet har tagit för lång tid att genomföra. Konkurrensmyndigheternas krav på att K-B ska göra eftergifter, t.ex. att sälja delar av Haldex, kan förväntas bli så stora att det är osäkert om K-B kommer att fullfölja budet. Det utdragna budet har skadat och fortsätter att skada Haldex affärsverksamhet och därmed aktieägarna. Sammantaget har osäkerheten kring budet blivit för stor för ägarna varför lämnade accepter bör återkallas.

På K-B:s initiativ ska en extra bolagsstämma i Haldex hållas 17 augusti för att tvinga styrelsen att gå K-B:s ärenden i kontakter med Aktiemarknadsnämnden och konkurrensmyndigheterna för att förlänga budtiden ytterligare. Haldexstyrelsen anser inte att det ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att verka för en förlängning, och att styrelsen har att bedöma denna fråga utifrån sitt eget ansvar och bedömning, oavsett stämmans beslut. Aktiespararna delar den uppfattningen och rekommenderar aktieägarna att rösta mot att stödja en förlängning. Senast 11 augusti bör aktieägare i Haldex med möjlighet att delta i stämman anmäla sitt deltagande.

Aktiemarknadsnämnden avser pröva frågan om dispens gällande förlängning av budtiden. Aktiespararna uppmanar nämnden att uttala stöd för styrelsens bedömning innan stämman. Enligt Takeover-reglerna får bud inte hindra målbolaget från att bedriva sin verksamhet under längre tid än vad som är skäligt. Därtill ska dispens för förlängning ges restriktivt.

Aktiespararna ber sina medlemmar att särskilt notera att:

  • Budtiden inleddes i september 2016 och, som en följd av konkurrensmyndigheternas granskning och Aktiemarknadsnämndens dispens, har den förlängts till 26 september. K-B önskar ytterligare förlänga den till 9 februari 2018. 
  • Budpriset, 125 kronor kontant, är attraktivt. Det ska vägas mot att utsikterna är små för att budet kan genomföras och att värden förstörs om processen drar ut på tiden.
  • 29 juni drog Haldexstyrelsen tillbaka sitt stöd för budet som därmed blev fientligt.
  • K-B äger c:a 15 procent i Haldex, men får inte rösta på stämman.
  • 7 december 2016 hade 86 procent accepterat K-B:s bud. Oklart är om siffran står sig.
  • Haldex största ägare ZF äger, såvitt känt, 21 procent. ZF:s eventuella ställningstagande på stämman får stor betydelse för röstresultatet, såväl som Haldex framtida utveckling.
  • Gjord accept kan återtas innan budgivaren meddelat att budet fullföljs eller, om sådant meddelande inte lämnas av K-B, senast klockan 17.00 sista dagen för accept. Rätt att återkalla avgiven accept finns också under en eventuell förlängning av acceptperioden.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 9 augusti 2017

Per Westerberg
Styrelseordförande  

För ytterligare kommentarer kontakta: Åsa Wesshagen, tfn: 076-280 60 91

Så här återkallar du gjord accept av Knorr-Bremses bud på Haldex:

OM du har dina aktier på ett VP-konto

Skicka en skriftlig notis om att du vill återkalla din accept till följande adress:

SEB Emissioner

R B6

106 40 Stockholm

OM du istället har dina aktier på en depå – kontakta förvaltaren för närmare instruktioner!

Författare Åsa Wesshagen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.