Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-13

Aktiespararna lanserar 200 förslag på bättre ägarstyrning

wysiwyg_image

Ladda ned bild

Aktiespararnas nya ägarpolicy liknar ingen av de tidigare. Med över 200 konkreta förslag och rekommendationer har den blivit till en bok med både handledning för ägare och bolag och en genomgång av de stora förändringar som på senare år skett på bolagsstyrningsområdet.

Ägarboken betonar att de enskilda aktieägarna ska kunna lita på

- att olika aktieägargrupper behandlas lika

- att de större ägarna engagerar sig

- att bolagen har ett långsiktigt förhållningssätt till värdeskapande

I Ägarboken ställs för första gången kravet på en förändring av den svenska självregleringen.

”Det största problemet med aktiemarknadens självreglering är att alla aktieägare inte kommer till tals”, tillägger Claes Folkmar, chef för Aktiespararanas marknadsbevakning. Han konstaterar: ”Kollegiet för svensk bolagsstyrning lyssnar inte på alla aktieägare. Det måste bli både lättare och billigare för småaktieägare och mindre bolag att få vägledning från Aktiemarknadsnämnden”.

Sophie Nachemson-Ekwall, Ek dr vid Handelshögskolan i Stockholm och ledamot i Aktiespararnas bolagskommitté, har fungerat som huvudredaktör för boken.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 13 juni 2017

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta:

Claes Folkmar tfn. 0735-065559, claes.folkmar@aktiespararna.se

Sophie Nachemson-Ekwall, tfn. 0730-703951, snachekw@gmail.com

Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91, asa.wesshagen@aktiespararna.se

Bifogas: Lista över 15 av policyns huvudpunkter

wysiwyg_image

Stärkt minoritetsinflytande

1. De mindre aktieägarna bör finnas med i samtliga organ i den svenska självregleringen. Aktiespararna anser att självregleringen skulle stärkas om den öppnas för fler ägargrupper.

2. Det bör bli lättare för mindre aktieägare att vända sig till självregleringens olika organ för råd angående god sed. Idag är det för dyrt att få prövning hos Aktiemarknadsnämnden. Det bör skapas en tjänst med ett rimligt pris avsett för småägare.

3. Försvåra bemyndiganden avseende riktade kontantemissioner. Aktiespararna vill skydda företrädesrätten. Huvudregeln måste vara att beslut om riktade emissioner fattas av bolagstämman med kvalificerad majoritet.  

4. Närståendetransaktioner måste förhindras. Nuvarande regler är otydliga. Förbud mot närståendetransaktioner måste ”kodifieras” och regleras tydligt i ABL

Bolagsstämman

5. Digitalisera bolagsstämmor, och ge därigenom mindre aktieägare möjlighet att deltaga vid bolagstämmor på distans. Samtliga aktieägare bör ges möjlighet att ”närvara” via inloggning och även rösta.

6. Bolagsstämmobeslut skall i första hand fattas på årsstämman. Aktiespararna ser en tendens till att allt fler viktiga beslut fattas på extra bolagstämmor, inte sällan beslut som kräver 9/10-dels majoritet. Detta påverkar förtroendet för aktiemarknaden. Beslut om incitamentsprogram skall aldrig få fattas på en extra bolagstämma (se punkt 18 i bokens ”huvudpunkter”).

Incitamentsprogram

7. Ökad transparens och informationsgivning kring börsbolagens incitamentsprogram. Tydliga förklaringar av konstruktionen och utfallsscenarier. Aktieägare skall kunna ”räkna” på olika utfall via offentlig information.

Styrelsens sammansättning

8. I styrelsen skall det alltid finnas minst tre ledamöter som är oberoende från huvudägaren. En majoritet av ledamöterna skall även vara oberoende från bolaget. Detta skall skrivas in i Stockholmsbörsens noteringsavtal.

9. En person som har tre ordförandeuppdrag eller fem styrelseuppdrag bör ej väljas in i fler styrelser. Om så ändå sker bör stämman rösta enskilt om denna kandidats inval i styrelsen.

10. Valberedningen behöver tydligt förklara på vilket sätt aktieägarna gynnas av att en ny styrelseledamot väljs in som har ett vd-uppdrag i ett annat bolag.

11. Styrelsen måste noga motivera varför aktieägarna skulle gynnas av att ”låna” ut sin vd till ett styrelseuppdrag i ett annat bolag.

Valberedningar

12. Valberedningarna skall utses på årsstämman. Det förtydligar att valberedningen skall verka för samtliga aktieägare och inte bara de största ägarna. Det underlättar även inbjudan av en representant för de mindre aktieägarna.

13. I börsbolag med ett stort antal mindre aktieägare skall det i valberedningen alltid vikas en plats för mindre aktieägare.

14. Valberedning skall ingå som ett krav i Nasdaq OMX Stockholms noteringsavtal.

15. Valberedningen skall alltid bestå av minst en från de större ägarna oberoende person och bör även bestå av en ledamot från styrelsen.

12. Valberedningarna skall utses på årsstämman. Det förtydligar att valberedningen skall verka för samtliga aktieägare och inte bara de största ägarna. Det underlättar även inbjudan av en representant för de mindre aktieägarna.

13. I börsbolag med ett stort antal mindre aktieägare skall det i valberedningen alltid vikas en plats för mindre aktieägare.

14. Valberedning skall ingå som ett krav i Nasdaq OMX Stockholms noteringsavtal.

15. Valberedningen skall alltid bestå av minst en från de större ägarna oberoende person och bör även bestå av en ledamot från styrelsen.

Författare Åsa Wesshagen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.