Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-01-08

Aktiespararna: Nobba budet på Axkid

wysiwyg_image

Axkids styrelse samt bolagets Vd har tillsammans med SEB Private Equity lagt ett bud på Axkid om 14,50 kr vilket värderar hela bolaget till ca 140 mkr.

Aktiespararna anser att budet från ledningen och SEB Private Equity kommer i ett läge där bolaget kan vara på väg in i en stark tillväxtfas där man skördar frukterna av stora investeringar i utveckling. Aktiespararna ser därför inte att budet fullt ut speglar bolagets potential och att bolagets värde om något eller ett par år kan komma att vara avsevärt högre. Även om budpremien om ca 30% är god så anser Aktiespararna att det kan finnas mer att hämta för den långsiktige.

Aktiespararnas rekommendation till sina medlemmar blir därför att inte acceptera budet.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

  • Att ingen i Axkids styrelse är att anse som oberoende gentemot budgivaren, varpå styrelsen inte gjort något uttalande om budet.
  • Att Grant Thornton, som avgivit en fairness opinion, anser att budet är finansiellt skäligt.
  • Att acceptfristen löper ut den 12 januari.

 

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm 7 januari 2021

Joacim Olsson, verkställande direktör

Vid frågor kontakta Sverre Linton, sverre.linton@aktiespararna.se, 076-826 15 15

Författare Bolagsbevakningen