Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-06

Aktiespararna nobbar budet: ”För lågt”

wysiwyg_image

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att inte acceptera 25-kronorsbudet på SBC från OBOS.

Aktiespararna anser att budet är för lågt och inte återspeglar bolagets långsiktiga potential. Det starka Q4 för 2018 visar därtill att bolaget även i det kortare perspektivet har en god potential att växa.

Däremot välkomnar Aktiespararna OBOS som en mycket duglig ny storägare som kan komma att tillföra bolaget mycket. OBOS är en medlemsägd organisation med säte i Oslo. OBOS är en av Nordens största utvecklare och förvaltare av bostäder.

OBOS genomförde i januari 2019 förvärv av aktier vilket innebar att de passerade budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i SBC. Det innebar att OBOS var skyldigt att offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i SBC inom fyra veckor från förvärvet. Aktiespararna rekommenderar därför sina medlemmar att, vid rådande budnivå, inte acceptera budet och istället vara med på bolagets fortsatta resa.  

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

– OBOS har inte ställt upp några villkor för fullgörandet av budet. Det innebär att OBOS kommer att förvärva samtliga aktier som lämnas in.

– OBOS påpekar att de, om de inte lyckas förvärva 100 procent av aktierna i SBC, ändå kan komma att kvarstå som en större ägare i SBC.

– SBC styrelse rekommenderar budet, även fast de anser att det är i lägsta laget. EY, som utfärdat ett värderingsutlåtande avseende budet, anser att det är finansiellt skäligt.

– Anmälningstiden avslutas 11 mars.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 6 mars 2019

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Sverre Linton, tfn. 076-826 15 15.

Författare Bolagsbevakningen