Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-27

Aktiespararna rekommenderar budet: ”Hade inte nått kursnivån för egen maskin”

wysiwyg_image

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att acceptera 32,5-kronorsbudet på Nuevolution från Amgen.

Budnivån motsvarar en premie om 169 procent jämfört med stängningskursen den handelsdag som föregick budets offentliggörande.

Bakgrunden till budet uppges av budgivaren vara att bolagen har samarbetat sedan 2016 och att man nu bedömer att ett samgående kommer att möjliggöra en djupare integration av Nuevolutions teknologi och expertis inom läkemedelsupptäckt med Amgens erfarenhet och kapacitet inom forskning och utveckling, tillverkning och kommersialisering.

Aktiespararna anser att premien är god och gör bedömningen att bolaget inte för egen maskin skulle ha nått dessa kursnivåer i närtid. Därtill har storägare med ett totalt ägande motsvarande cirka 71 procent av aktierna accepterat budet.

Aktiespararnas rekommendation till sina medlemmar blir därför att acceptera budet.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

– Nuevolutions styrelse har enhälligt rekommenderat budet.

– Ägare motsvarande minst cirka 71 procent har via separata avtal accepterat budet.

– Amgen ägde innan budet inga aktier i Nuevolution.

– Amgen kräver i nuläget 90 procents acceptgrad för att fullfölja budet, men det kravet kan frångås.

– Anmälningstiden avslutas omkring den 4 juli.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm 27 juni 2019

Joacim Olsson, verkställande direktör

Författare Bolagsbevakningen