Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-16

Aktiespararna rekommenderar budet på Kappahl

wysiwyg_image

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att acceptera 20-kronorsbudet på Kappahl från Mellby Gård.

Budnivån motsvarar en premie om 43 procent jämfört med stängningskursen den handelsdag som föregick budets offentliggörande.

Mellby Gård är sedan tidigare största ägare i Kappahl och ägde innan budet strax under 30 procent av aktierna.

Kappahl har haft en tuff resa de senaste åren och kursen är långt ifrån tidigare toppnivåer. Därtill verkar man i en bransch satt under hård press med konkurser och nedskärningar bland konkurrenterna till stor del avhängigt förändrade kundbeteenden med bland annat ökad internethandel.

Kappahl står, likt sina konkurrenter, inför stora utmaningar och skulle som bolag må bra av det andrum det kan innebära att inte verka i en noterad miljö. Aktiespararna ser därtill en betydande risk för ytterligare kursras, med nivåer under vad aktien handlades för innan budet (aktien stängde på 13,99 kronor sista handelsdagen innan budet offentliggjordes), om budet inte skulle gå igenom.

Det faktum att Mellby Gård inte kommer att dra tillbaka sitt bud även om det skulle komma ett högre, konkurrerande bud, gör också att Aktiespararna inte finner det sannolikt med ett konkurrerande bud. Aktiespararnas bedömning är att intresset för att lägga bud på ett bolag där en annan ägare kommer att sitta kvar på minst cirka 30 procent av aktierna torde vara lågt.

Sammantaget blir därför Aktiespararnas rekommendation till sina medlemmar att acceptera budet.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

  – Att budet inte kan höjas.

  – Att budet är villkorat med 90 procents acceptgrad, detta villkor kan dock frångås.

  – Att Mellby Gård inte kommer att dra tillbaka budet även om det kommer ett högre konkurrerande bud.

  – Att den oberoende budkommittén enhälligt har rekommenderat budet.

 – Att EY som gjort en fairness opinion bedömer budet som finansiellt skäligt.

 – Notera att Mellby Gård efter att ha nått 88 procent nu har förlängt accepttiden till fredagen den 4 oktober. Tidigare var sista dag för att acceptera budet var den 20 september.

OBS! I en tidigare version av detta PRM stod det att acceptfristen löper ut "omkring den 22:a september" korrekt datum ska alltså vara den 20:e.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm 16 september 2019

Joacim Olsson, verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Sverre Linton, tfn. 076-826 15 15

Författare Bolagsbevakningen