Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-04

Aktiespararna rekommenderar budet – trots att det är i lägsta laget

wysiwyg_image

Aktiespararna anser att 26,15-kronorsbudet på SBC från FC Sun intressenter är i lägsta laget, dock rekommenderar Aktiespararna sina medlemmar att acceptera budet om man inte önskar ligga kvar som långsiktig minoritetsägare.

I och med OBOS budpliktbud från tidigare i våras och FC Sun Intressenters nuvarande bud så kontrollerar dessa två nu över 98,5 procent av rösterna och aktierna i bolaget. Det gör att även om budet, enligt Aktiespararnas mening, är i lägsta laget så bör aktieägare fundera noggrant innan man tar beslut om att inte acceptera budet. Detta då likviditeten i aktien troligen kommer att vara obefintlig och risken är stor att bolaget avnoteras vilket kan göra det mycket svårt för kvarvarande aktieägare att omsätta sina aktier. Då ingen av storägarna innehar över 90 procent kommer heller ingen tvångsinlösen att ske, varav att det enklaste sättet att komma ur aktien är att acceptera budet.

Med tanke på de inlåsningseffekter som uppstår om man avstår budet rekommenderar Aktiespararna ändå sina medlemmar att anta budet trots att det är i underkant.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

– FC Sun intressenters bud var ursprungligen på 26,25 kronor men efter det har en utdelning om 1,10 kr per aktie skett vilket räknas av från budet.

– FC Sun intressenter hade vid tiden för att budet lades 56,8 procent av aktierna och rösterna i SBC, man har därefter förvärvat ytterligare aktier över börs. Den andra storägaren OBOS har efter deras bud tidigare i våras 39,6% av aktierna och rösterna i bolaget. Totalt innehar de båda storägarna över 98,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

– SBC:s styrelse har rekommenderat budet, därtill anser EY i en fairness opinion att budet är finansiellt skäligt.

– Anmälningstiden avslutas 10 juni.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm 4 juni 2019

Joacim Olsson Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Sverre Linton, tfn. 076-826 15 15

Författare Redaktionen