Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-20

Aktiespararna säger ja till 87-kronorsbudet på Cinnober

wysiwyg_image

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att acceptera det höjda budet från Nasdaq.

Nasdaq bjuder, efter en budhöjning, 87 kronor kontant per aktie, vilket innebär en premie på 41 procent jämfört med aktiekursen vid tidpunkten då Nasdaq lade sitt första bud.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera att:

  • Vid en sammanräkning av de aktier som tillhör sådana aktieägare som accepterat antingen det ursprungliga budet eller det nu höjda budet så uppgår summan till ett antal motsvarande 82,6 procent av aktierna och rösterna i Cinnober.
  • Den grupp av privata ägare som nekade det ursprungliga budet har ovillkorligen åtagit sig att acceptera det höjda budet. Gruppens aktier ingår i den ovan nämnda summan.
  • Nasdaq kräver inte längre att tillstånd från myndigheter ges för att fullfölja budet.
  • Nasdaq har emellertid inte gett besked om huruvida budet fullföljs eller ej. Kravet från budgivaren om minimum 90 procents acceptnivå kvarstår i nuläget.
  • De aktieägare som accepterat Nasdaqs 75-kronorsbud erhåller automatiskt, givet att budet inte faller, det högre budpriset 87 kronor per aktie
  • Betalning i budet sker endast om budet fullföljs. Meddelande om budets eventuella genomförande förväntas inte lämnas förrän efter årsskiftet.
  • Den förlängda anmälningstiden går ut 9 januari 2019.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 20 december 2018

Joacim Olsson
Verkställande direktör    

För ytterligare kommentarer kontakta: Åsa Wesshagen, tfn.076-280 60 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Författare Åsa Wesshagen