Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-12

Aktiespararna säger nej till budet på Elverket Vallentuna

wysiwyg_image

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att inte anta Ellevios 94,25-kronorsbud på Elverket Vallentuna då budet inte återspeglar bolagets långsiktiga värde.

”Givet potentialen i den reglerade elmarknaden ratar Aktiespararna det aktuella budet såsom förbundet även gjorde avseende E.ONs 55-kronorsbud 2007”, säger Joacim Olsson, VD för Aktiespararna.

Aktiespararna ber sina medlemmar uppmärksamma:

- Huvudägaren E.ON accepterar Ellevios bud såtillvida inte någon lägger ett högre bud. I nuläget kontrollerar budgivaren således 43,4 procent i Elverket.

- Budet kräver 90 procents acceptgrad, men det villkoret kan överges.

- Elverket Vallentunas styrelse rekommenderar budet.

- Budet är sänkt från ursprungliga 97 kronor pga. utdelning. 97-kronorsbudet innebar en premie på 27,6 procent relativt slutkursen dagen före budnyheten offentliggjordes.

- I det hypotetiska fall där budet fullföljdes trots att storägaren Vallentuna kommun inte accepterat budet skulle tvångsinlösen av minoritetens aktier inte kunna genomföras.

- Anmälningstiden avslutas 19 juni.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 12 juni 2017

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91

Författare Åsa Wesshagen