Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-05

Aktiespararna säger nej till budpliktsbudet på Trention

wysiwyg_image

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att inte anta det finansiellt oskäliga budpliktsbud som huvudägaren Mats Gabrielssons bolag B.O. Intressenter har lagt på Trention. Erbjudna 59,20 kronor kontant per aktie innebär en rabatt mot sista betalkursen i Trention-aktien dagen innan budets offentliggörande som var 60,40 kronor. I nuläget handlas aktien på en nivå över budpriset.

Budpriset motsvarar en rabatt på cirka 2 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de 20 handelsdagar som föregick den dag då budet blev offentligt.

Trentions styrelses budkommitté rekommenderar inte erbjudandet. Erik Penser Bank, som utfärdat ett värderingsutlåtande avseende budet, anser att det är finansiellt oskäligt.

Mats Gabrielsson meddelade den 19 mars att han genom sitt bolag B.O. Intressenter hade köpt 2490 Trention-aktier till kursen 59,18 kronor per aktie. Eftersom Mats Gabrielsson därefter kontrollerade strax över 30 procent av rösterna i Trention uppstod budplikt, varmed Mats Gabrielsson ålades erbjuda att köpa övriga aktieägares Trention-aktier.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera att:

– Budgivaren i ett budpliktsbud kan inte ställa villkor avseende acceptgrad för att fullfölja budet. Alla aktier som inlämnas i föreliggande budpliktsbud köps därför av B.O. Intressenter, oavsett hur många aktieägare som accepterar budet. De aktieägare i Trention som tackat ja till budet får på motsvarande sätt inte återkalla sina accepter.

– Acceptperioden går ut 12 juni 2018.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 5 juni 2018

Joacim Olsson
Verkställande direktör

Åsa Wesshagen
Ansvarig för bolagsfrågor, tfn: 076-280 60 91

Författare Bolagsbevakningen