Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-30

Aktiespararna väcker klander mot Haldex

wysiwyg_image

Instruktionen från Knorr-Bremse till Haldex styrelse går ut över både bolaget och övriga aktieägare.
Aktiespararna förbereder nu en klandertalan mot Haldex.

Artikeln publicerades ursprungligen den 28 augusti 2017, men uppdaterades den 30 augusti 2017 kl 09:45

Aktiespararna förbereder en klandertalan mot Haldex som följd av den senaste bolagsstämmans fattade beslut, vilket strider mot Aktiebolagslagen och kan tvinga bolagets styrelse att agera i strid mot vad som är bäst för bolaget och för samtliga

– Den här juridiska processen kan även få principiell betydelse för liknande situationer i framtiden, säger Joacim Olsson, vd för Aktiespararna, i ett pressmeddelande.

Vid Haldex extra bolagsstämma den 17 augusti, som hölls på begäran av Knorr-Bremse, beslutades om långtgående instruktioner till Haldex styrelse att agera att i enlighet med Knorr-Bremses direktiv.

Kan tvingas bryta mot bestämmelser

Beslutet innebär därmed att styrelsen kan tvingas bryta mot bestämmelser i aktiebolagslagen som skyddar bolaget och övriga aktieägares intresse. 

– Styrelsens uppdrag är att verka för det bästa för bolaget och för samtliga aktieägare - inte att gå i Knorr-Bremses ledband. Därför vill Aktiespararna att detta stämmobeslut ogiltigförklaras. Vi anser även att Aktiemarknadsnämnden bör avslå en ansökan från Knorr-Bremse om en förlängd acceptfrist. Bolaget har redan lidit tillräcklig skada", konstaterar Joacim Olsson.

I en intervju med TT utvecklar Joacim Olsson motivet med den planerade klandertalan.

– Det är ju ett beslut som har kommit till för att tvinga Haldex styrelse att agera i linje med Knorr-Bremses intressen. Och det strider mot aktiebolagslagen, som säger att en styrelses uppdrag är som huvudprincip att verka för bolagets bästa och för samtliga aktieägares bästa, säger Joacim Olsson till TT.

Så mycket har striden kostat Haldex

Aktiespararna informerade i går kväll Aktiemarknadsnämnden om sin avsikt att klandra beslutet, i ett brev. 

Haldex hittills haft direkta kostnader på minst 50 miljoner kronor, till följd av budet, enligt en framställan som bolaget lämnat in till Aktiemarknadsnämnden.

Dessutom har Haldex missat affärer värda en halv miljard, enligt styrelsen i Haldex. Konkurrentens bud bromsar även Haldex tekniska utveckling. Det finns också risk att bolaget skadas genom att företagshemligheter och annan affärskritisk information sprids.

Knorr-Bremses bud rekommenderades initialt inte av Haldexstyrelsens budkommitté, men efter att ZF:s konkurrerande bud hade fallit omvärderade den sitt ställningstagande.

Budet är fientligt

På samma sätt rekommenderade Aktiespararna i slutet av november 2016 budet från Knorr-Bremse, efter att initialt ha rekommenderat ZF:s lägre bud med anledning av osäkerheten kring K-B:s bud.

Budet från K-B är fientligt alltsedan den 29 juni då Haldexstyrelsen drog tillbaka sitt stöd för budet. Även Aktiespararna har ändrat uppfattning om budet. Den 9 augusti beslöt Aktieägarna att rekommendera förbundets medlemmar att återkalla sina accepter av Knorr-Bremses Haldexbud eftersom budet bedöms som för riskfyllt för aktieägarna.

wysiwyg_image

”Ordervägran kan vara helt rätt beslut”

I en krönika i SvD Näringsliv konstaterar Patricia Hadelius att Aktiespararnas planer på att vända sig till tingsrätten för att få stämmobeslutet granskat ger Haldex ”ytterligare en livlina”.

”Sett till ägarstyrning och aktiebolagslagen kan styrelsens vägran vid ett första intryck ge sken av att styrelsen är ute och cyklar. Men sett ur perspektivet att en bolagsstyrelse inte får gynna en enskild aktieägare, i det här fallet Knorr-Bremse, kan ordervägran vara helt rätt beslut. Det anser också småspararorganisationen Aktiespararna”, skriver Patricia Hadelius.

Författare Joel Holm