Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-16

Aktiespararnas öppna brev till valberedningar

Hej,

Aktiespararna vill inför kommande nominering av styrelseledamöter påminna valberedningar om att noga överväga om de föreslagna kandidaterna har den tid som krävs för att tillvarata bolagets och dess ägares intressen. Aktiespararna anser det vara viktigt att valberedningen i det arbetet ser över eventuella sidouppdrag hos de föreslagna kandidaterna, såväl styrelseuppdrag i noterade bolag som andra typer av sidouppdrag. Aktiespararna har identifierat ett antal ledamöter i bolag på Stockholmsbörsen med ett högt antal sidouppdrag.

Av Svensk kod för bolagsstyrning framgår att en styrelseledamot skall tillägna den tid och omsorg som erfordras för att tillvarata bolagets och dess ägares intressen. Med detta förstås att en styrelseledamot inte ska inneha andra uppdrag som medför att styrelseledamoten inte kan ägna uppdraget tillräcklig tid. Valberedning ska alltså kunna motivera att de föreslagna ledamöterna har den tid som krävs för uppdraget och en bedömning får göras i varje enskilt fall.

ISS och Glass Lewis, de två ledande corporate governance-rådgivarna, har skärpt sina riktlinjer avseende mångsyssleri inför stämmosäsongen 2017. Från och med 2017 kommer ISS och Glass Lewis i regel att rekommendera de internationella institutioner som de företräder att rösta nej till val av styrelseledamot om styrelseledamoten i fråga:
1)      Har fler än 5 styrelseuppdrag i noterade bolag
2)      Har ett vd-uppdrag samt fler än 2 styrelseuppdrag i noterade bolag

Aktiespararna vill understyrka vikten av att styrelseledamöter har möjlighet att ägna uppdraget tillräcklig tid och omsorg. En styrelseledamot som arbetar i flera styrelser behöver dock inte vara något negativt, det kan mycket väl vara tvärt om. Exempelvis kan en styrelseledamots olika engagemang utgöra ett gynnsamt kunskapsutbyte branscher emellan och i vissa fall kan det även vara en nödvändighet med anledning av bolagets verksamet. Det är därför mycket svårt att föreskriva en gräns för hur många styrelseuppdrag och/eller sidouppdrag som är acceptabelt.

Budskapet med detta brev är alltså inte att förespråka en viss gräns på antal godtagbara sidouppdrag eller att definiera mångsyssleri, utan att påminna valberedningar om att frågan om sidouppdrag är en viktig del i arbetet med att ta fram förslag på ny styrelse. För många sidouppdrag riskerar att flytta fokus, tid och engagemang från bolagets verksamhet. Detta missgynnar i sin tur bolaget och dess aktieägare.

Stockholm den 16 december,

Joacim Olsson, vd

Författare Joacim Olsson

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.