Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-16

AktieTorget: AktieTorgets kommentar till Interfox Resources senaste pressmeddelande

Interfox Resources angav i pressmeddelandet den 13 maj 2016 att
"…bolaget i samråd med AktieTorget ska minska mängden av information
som lämnas marknaden angående de pågående förhandlingarna om en
försäljning av Bolagets tillgång, oljefältet 71-1 "Ellej-Igajskoje" i
Ryssland. Bolaget ska i stället gå ut med pressmeddelanden endast när
mycket konkreta resultat föreligger." AktieTorget vill förtydliga att
bolaget endast har upplysts om reglerna i noteringsavtalet och att
inga särskilda regler för informationsgivning gäller för bolaget.

Aktietorget har krävt att bolaget senast den 11 april 2016 går ut med
ett förtydligande gällande de förhandlingar som bolaget nämnt i 20
pressmeddelanden sedan oktober 2014. Bolaget har trots mängden
pressmeddelanden om förhandlingar aldrig lämnat någon information om
motpart, vad förhandlingarna gäller, vilka steg som kvarstår innan
ett avtal kan skrivas på eller indikativ tidsplan. Av de
pressmeddelanden som bolaget tidigare offentliggjort är det mycket
svårt att förstå att det har handlat om olika motparter, när man bytt
inriktning på förhandlingarna och när i tiden en förhandling
avslutats eller lagts på is och en annan påbörjats. AktieTorget har
krävt att förtydligandet gällande förhandlingarna, minst måste
innehålla hur många olika parter man förhandlat med och när dessa
förhandlingar har påbörjats respektive avslutats. Det måste också
framgå i vilka skeden förhandlingarna förändrats och gått från att
gälla rena investeringar i Interfox, AktieTorgets anser inte att den
offentliggjorda informationen uppfyller dessa krav. Detta
informerades bolaget om innan offentliggörandet, men bolaget valde
att helt bortse från AktieTorgets synpunkter.

AktieTorget anser att informationen om det pågående förhandlingsläget
inte är relevant, korrekt, tydlig och tillräcklig. AktieTorget har
ställt ett antal frågor till bolaget om vad nuvarande förhandlingar
gäller och begärt att detta inkluderas i pressmeddelandet. Frågorna
gällde bland annat om förhandlingarna gäller pris eller andra
villkor, om det finns ett konkret bud att ta ställning till, om
motparten ställer krav som Interfox har svårt att leva upp till,
vilka de återstående stegen är samt en uppskattad tidplan? Interfox
har vägrat att komplettera pressmeddelandet med nämnda frågor.

AktieTorget kan även konstatera att bolaget i pressmeddelandet
återigen anger att det har äganderätt till 74% av BNG, trots att man
så sent som den 2 maj 2016 gick ut med ett pressmeddelande där man
angav att " …men Bolaget har ändrat strategi och det föreligger för
närvarande inte en avsikt att utnyttja rättigheten och genomföra
registrering upp till 74%". AktieTorget har upplyst bolaget om denna
inkonsekvens och begärt korrigering, men även i detta fall har
bolaget har ignorerat AktieTorgets begäran.

AktieTorget kommer att inkludera även ovan nämnda överträdelser och
den fortsatta oviljan att samarbeta i anmälan till
disciplinkommittén.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511
68 000 eller via e-post info@aktietorget.se (info@aktietorget.se%20)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aktietorget/r/aktietorgets-kommentar-till-inte...
http://mb.cision.com/Main/9351/2009638/516022.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.