Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-09

AktieTorget: Avser att anmäla Interfox Resources AB till AktieTorgets discplinkommitté

AktieTorget avser att anmäla Interfox Resources AB till AktieTorgets
discplinkommitté. AktieTorget kommer i anmälan framhålla att
AktieTorget anser att Interfox ska avnoteras från AktieTorget.

AktieTorget har sedan en tid granskat Interfox informationsgivning och
agerande i övrigt som noterat bolag samt har fört en dialog härom med
bolaget (detta framgår av pressmeddelande från AktieTorget 160225,
160226 och 160323 samt från Interfox 160215, 160226, 160311, 160324,
160427, 160428 samt 160502.)

Som en följd av dialogen har Interfox offentliggjort kompletterande
information till marknaden, senast i ett pressmeddelande 160502.

AktieTorget har efter genomförd granskning funnit att bolaget har
överträtt flera regler i noteringsavtalet på ett allvarligt sätt.
AktieTorget avser därför att överlämna en anmälan till AktieTorgets
disciplinkommitté.

Anmälan avser bland annat de brister i informationsgivningen som
framgår av bolagets pressmeddelande 160502 samt de korrigeringar i
den finansiella informationen som beskrivits i den korrigerade
bokslutskommunikén 160428. Vidare avser anmälan den information
bolaget sedan oktober 2014 har offentliggjort (genom sammanlagt 20
pressmeddelanden) om pågående förhandlingar rörande försäljning av
bolagets tillgång. I denna information saknas enligt AktieTorget
väsentlig information, bland annat mer detaljerad information om vad
förhandlingarna har avsett, vad parterna har varit överens om och vad
som återstår att lösa innan ett bindande avtal kan komma till stånd.
Vidare saknas information om vilka motparterna har varit samt
tillräckligt klarläggande information om att förhandlingarna skiftat
fokus och intensitet över tid. Beträffande en av motparterna i
förhandlingarna har bolaget även vägrat att informera AktieTorget om
vem denne motpart är. Utöver detta anser AktieTorget att bolaget har
uppvisat en bristande insikt om sina skyldigheter som noterat bolag,
bland annat i kommunikationen med AktieTorget. Bolaget har heller
inte haft förmåga, eller har i vart fall inte prioriterat, att svara
på frågor, och vidta vissa andra åtgärder, rörande allvarliga
regelöverträdelser inom utsatt tid.

Mot denna bakgrund anser AktieTorget att bolaget har överträtt
informationsreglerna och vissa andra krav i noteringsavtalet på ett
sådant allvarligt sätt att bolaget bör avnoteras.

Ett utkast till anmälan har skickats till Interfox och bolaget har
ombetts att inkomma med ev synpunkter på anmälan senast den 20 maj.
Disciplinkommittén ska därefter ta ställning till anmälan samt lämna
en rekommendation om eventuellt påföljd till AktieTorgets styrelse,
som fattar det slutliga beslutet i ärendet. Styrelsens beslut,
inklusive disciplinkommitténs rekommendation, offentliggörs.

AktieTorget har, som framgått ovan, diskuterat de aktuella
överträdelserna med bolaget, som lämnat sin syn på ärendet. Vi vet
dock inte vad bolaget kommer att anföra till disciplinkommittén eller
vilken bedömning disciplinkommittén eller AktieTorgets styrelse
slutligen kommer att göra i ärendet. Eftersom vi föreslår att bolaget
ska avnoteras bedömer vi dock att marknaden bör informeras om vår
anmälan redan på detta stadium.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget via e-post,
info@aktietorget.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aktietorget/r/avser-att-anmala-interfox-resour...
http://mb.cision.com/Main/9351/2005055/513002.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.