Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-09

Aktietorget begär att disciplinkommittén ska avnotera Interfox Resources

Aktietorget avser att anmäla Interfox Resources till Aktietorgets
discplinkommitté. I anmälan kommer marknadsplatsen framhålla att de anser
att Interfox ska avnoteras från Aktietorget.

Aktietorget har sedan en tid granskat Interfox informationsgivning och
agerande i övrigt som noterat bolag samt har fört en dialog härom med
bolaget, vilket har framgått av pressmeddelanden från bägge parter.
Interfox lämnade senast kompletterande information i ett pressmeddelande
den 2 maj.

Aktietorget har efter genomförd granskning funnit att bolaget har överträtt
flera regler i noteringsavtalet på ett allvarligt sätt och avser därför att
överlämna en anmälan till Aktietorgets disciplinkommitté.

Anmälan avser bland annat de brister i informationsgivningen som framgår av
bolagets pressmeddelande den 2 maj samt de korrigeringar i den finansiella
informationen som beskrivits i den korrigerade bokslutskommunikén den 28
april.

Vidare avser anmälan den information bolaget sedan oktober 2014 har
offentliggjort, genom sammanlagt 20 pressmeddelanden, om pågående
förhandlingar rörande försäljning av bolagets tillgång. I denna information
saknas enligt Aktietorget väsentlig information, bland annat mer detaljerad
information om vad förhandlingarna har avsett, vad parterna har varit
överens om och vad som återstår att lösa innan ett bindande avtal kan komma
till stånd.

Vidare saknas information om vilka motparterna har varit samt tillräckligt
klarläggande information om att förhandlingarna skiftat fokus och
intensitet över tid. Beträffande en av motparterna i förhandlingarna har
bolaget även vägrat att informera Aktietorget om vem denne motpart är.

Utöver detta anser Aktietorget att bolaget har uppvisat en bristande insikt
om sina skyldigheter som noterat bolag, bland annat i kommunikationen med
Aktietorget. Bolaget har heller inte haft förmåga, eller har i vart fall
inte prioriterat, att svara på frågor, och vidta vissa andra åtgärder,
rörande allvarliga regelöverträdelser inom utsatt tid.

Aktietorget anser mot denna bakgrund att bolaget har överträtt
informationsreglerna och vissa andra krav i noteringsavtalet på ett sådant
allvarligt sätt att bolaget bör avnoteras.

Ett utkast till anmälan har skickats till Interfox och bolaget har ombetts
att inkomma med eventuella synpunkter på anmälan senast den 20 maj.
Disciplinkommittén ska därefter ta ställning till anmälan samt lämna en
rekommendation om eventuellt påföljd till Aktietorgets styrelse, som fattar
det slutliga beslutet i ärendet. Styrelsens beslut, inklusive
disciplinkommitténs rekommendation, offentliggörs.

Aktietorget har, som framgått ovan, diskuterat de aktuella överträdelserna
med bolaget, som lämnat sin syn på ärendet.

"Vi vet dock inte vad bolaget kommer att anföra till disciplinkommittén
eller vilken bedömning disciplinkommittén eller Aktietorgets styrelse
slutligen kommer att göra i ärendet. Eftersom vi föreslår att bolaget ska
avnoteras bedömer vi dock att marknaden bör informeras om vår anmälan redan
på detta stadium", skriver Aktietorget.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Författare FWS

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.