Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-16

Aktietorget inkluderar överträdelser och fortsatta oviljan att samarbeta från Interfox Resources i anmälan till disciplinkommittén

Aktietorget har under morgonen skickat ut ett antal kommentarer rörande
Interfox Resources pressmeddelande som bolaget skickade ut sent på
fredagseftermiddagen. Marknadsplatsen uppger att bolaget i fråga har gjort
överträdelser och visat fortsatt ovilja att samarbeta och att detta har
inkluderats i anmälan till disciplinkommittén. Aktietorget har sedan
tidigare rekommenderat disciplinkommittén att avnotera bolaget.

Aktietorget vill i ett första stycke påpeka att det inte gäller några
särskilda regler för just Interfox Resources utan att företaget endast
blivit informerade om reglerna i noteringsavtalet.

"Aktietorget har krävt att bolaget senast den 11 april 2016 går ut med ett
förtydligande gällande de förhandlingar som bolaget nämnt i 20
pressmeddelanden sedan oktober 2014. Bolaget har trots mängden
pressmeddelanden om förhandlingar aldrig lämnat någon information om
motpart, vad förhandlingarna gäller, vilka steg som kvarstår innan ett
avtal kan skrivas på eller indikativ tidsplan. Av de pressmeddelanden som
bolaget tidigare offentliggjort är det mycket svårt att förstå att det har
handlat om olika motparter, när man bytt inriktning på förhandlingarna och
när i tiden en förhandling avslutats eller lagts på is och en annan
påbörjats", skriver marknadsplatsen på måndagsmorgonen.

"Aktietorget har krävt att förtydligandet gällande förhandlingarna, minst
måste innehålla hur många olika parter man förhandlat med och när dessa
förhandlingar har påbörjats respektive avslutats. Det måste också framgå i
vilka skeden förhandlingarna förändrats och gått från att gälla rena
investeringar i Interfox, Aktietorgets anser inte att den offentliggjorda
informationen uppfyller dessa krav. Detta informerades bolaget om innan
offentliggörandet, men bolaget valde att helt bortse från Aktietorgets
synpunkter", fortsätter pressmeddelandet.

Aktietorget anser vidare att informationen om det pågående
förhandlingsläget inte är relevant, korrekt, tydlig och tillräcklig.
Marknadsplatsen har vidare ställt ett antal frågor till bolaget om vad
nuvarande förhandlingar gäller och begärt att detta inkluderas i
pressmeddelandet. Frågorna gällde bland annat om förhandlingarna gäller
pris eller andra villkor, om det finns ett konkret bud att ta ställning
till, om motparten ställer krav som Interfox har svårt att leva upp till,
vilka de återstående stegen är samt en uppskattad tidplan? Interfox har
vägrat att komplettera pressmeddelandet med nämnda frågor, menar
Aktietorget.

Aktietorget skriver även att Interfox Resources återigen anger att man har
en äganderätt till 74 procent av BNG. Detta trots att man den 2 maj gått ut
med ett pressmeddelande där man skrev ” …men Bolaget har ändrat strategi
och det föreligger för närvarande inte en avsikt att utnyttja rättigheten
och genomföra registrering upp till 74 procent”.

Aktietorget har upplyst bolaget om denna inkonsekvens och begärt
korrigering, men även i detta fall har bolaget ignorerat marknadsplatsens
begäran, skriver Aktietorget.

Se bifogad länk för det pressmeddelande som Interfox Resources skickade i
fredags strax före börsens stängning.

Mats Hård
mats.hard@finwire.se, 0738-50 35 45
Nyhetsbyrån Finwire

-----------------------------------------------------------
http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID_News=78457

Författare FWS

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.