Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-25

AktieTorget: Interfox Resources AB flyttas till observationslistan

Med anledning av att bolaget vid upprepade tillfällen har vägrat att
komplettera och förtydliga väsentlig information i sina
pressmeddelanden och därigenom, enligt AktieTorgets bedömning, har
lämnat felaktig och/eller ofullständig information till
aktiemarknaden har AktieTorget beslutat att handeln i bolagets aktie
tillsvidare ska ske på AktieTorgets observationslista.

Nedan följer AktieTorgets kommentarer till några av bolagets
pressmeddelanden.

Pressmeddelandet igår, 24 februari 2016

Interfox har i gårdagens pressmeddelande framfört att
styrelseledamoten Charles Liu har sålt hela sitt innehav i bolaget
för att kunna betraktas som en oberoende ledamot. AktieTorget vill
härmed förtydliga att kriteriet oberoende innebär att ledamoten ska
vara oberoende gentemot bolaget och bolagets större ägare, vilket
bland annat innebär att en oberoende ledamot varken kan vara anställd
eller ha en affärsförbindelse med bolaget. Vad gäller innehav av
aktier i bolaget bör, enligt AktieTorgets bedömning, en oberoende
ledamot som utgångspunktinte inneha aktier i bolaget till ett värde
överstigande 150 000 kr. Detta belopp kan dock variera med hänsyn
till den aktuella personens privatekonomi och övriga omständigheter.
AktieTorget gör i detta avseende bedömningar i varje enskilt fall.
Detta har AktieTorget tydligt förklarat för Interfox, bland annat
genom ett mail i januari i år.

AktieTorget har vid möte med Interfox den 27 januari 2016 framfört att
bolaget måste ha en oberoende ledamot i styrelsen. AktieTorget har
givit förslag på olika alternativ, bland annat att bolaget kan välja
in en ny ledamot på årsstämman 2016. AktieTorget har inte framfört
att Charles Liu måste sälja hela sitt innehav (om 300 000 aktier,
vilket enligt rådande börskurs motsvarar drygt 2,5 mkr) i bolaget för
att kunna betraktas som oberoende och har heller inte i övrigt haft
anledning att ta ställning till om Charles Liu kan betraktas som
oberoende mot bolaget eller dess större ägare.

Mot denna bakgrund uppmanade AktieTorget bolaget att korrigera dagens
pressmeddelande, vilket bolaget emellertid vägrade att göra.
Pressmeddelandet innehåller därmed enligt AktieTorget felaktig
information i dessa delar.

Bokslutskommunikén den 17 februari

I samband med att bolaget förberedde offentliggörandet av sin
bokslutskommuniké den 17 februari ställde AktieTorget, före
offentliggörandet, ett antal frågor som bolaget vägrade att svara på.
Bolaget krävde istället att AktieTorget skulle offentliggöra
kommunikén. Frågorna gällde bland annat den nya informationen i
bokslutskommunikén om att bolaget nu beslutat att inte, såsom
tidigare aviserats, borra en ny brunn och vilka konsekvenser det får
för bolaget. Frågan föranleddes av att borrningen av en ny brunn
sedan bolagets notering på AktieTorget i januari 2014 har varit en
central del av bolagets framtidsplaner och därmed också av bolagets
informationsgivning. Så sent som den 29 december 2015 offentliggjorde
bolaget ett pressmeddelande med information om pågående förberedelser
inför vinterns planerade borrning av en ny brunn. BNG var då enligt
Interfox pressmeddelande fullt upptaget med förberedelse och
beställning av material och transporter. AktieTorget frågade vidare
om verksamheten nu står stilla i väntan på att de förhandlingar som
bolaget har informerat om under en längre tid avslutas och om
beslutet att inte borra påverkar avtalet med BNG eller
prospekteringslicensen.

AktieTorger har trots påstötningar ännu inte fått svar på frågorna.

Pressmeddelande den 15 februari 2016

I pressmeddelande den 15 februari 2016 har bolaget skrivit att man
kommit överens med AktieTorget om att pressreleaser endast ska lämnas
endast när mycket väsentlig information föreligger. AktieTorget bad
bolaget att förtydliga att bolaget inte har fått undantag från de
gängse informationsregler som gäller enligt AktieTorgets
noteringsavtal. AktieTorget har krävt att bolaget ska offentliggöra
relevant, korrekt, tydlig och tillräcklig information om förhållanden
som kan påverka bilden av bolaget samt har på förekommen anledning
sagt till bolaget att inte svara på frågor ställda av enskilda
aktieägare som avser kurspåverkande information. Vi rekommenderade
bolaget att komplettera sagda pressmeddelande med nu nämnda
information, men bolaget har vägrat att göra detta.

Pressmeddelande den 7 september 2015

Bolaget har den 7 september 2015 i pressmeddelande underlåtit att
bland annat ange namnen på samtliga tecknare i en riktad emission.
AktieTorget har uppmanat bolaget att komplettera innehållet i
pressmeddelandet med namnen på samtliga tecknare i emissionen, vilket
bolaget har vägrat att medverka till. Även vid tidigare tillfällen
har bolaget brutit mot AktieTorgets krav på att tecknarna i en riktad
emission ska offentliggöras.

Bokslutskommunikén och årsredovisningen 2014

AktieTorget har vid en översiktlig granskning av bolagets
informationsgivning upptäckt ett flertal brister. Vid granskning av
bokslutskommunikén för 2015 framkom exempelvis att uppgifterna i
bokslutskommunikén för 2014 avviker väsentligt från uppgifterna i
årsredovisningen för 2014 och bokslutskommunikén för 2015. Enligt
noteringsavtalet ska sådana ändringar omedelbart offentliggöras,
vilket bolaget inte gjort. Bolagets årsredovisning för 2014 har
vidare inte lämnats till AktieTorget för publicering, vilket även det
är ett krav enligt noteringsavtalet.

Sammanfattande bedömning

Av ovanstående framgår att Interfox vid upprepade tillfällen har
informerat marknaden på ett bristfälligt sätt samt även visat stor
ovilja till att samarbeta med AktieTorget och följa AktieTorgets
regler. AktieTorget bedömer därför att det råder så stor osäkerhet
kring bolagets informationsgivning att handeln i bolagets aktie tills
vidare ska ske på observationslistan. AktieTorget kommer löpande
pröva om det finns förutsättningar att återföra bolagets aktie till
den ordinarie listan.

Stockholm den 25 februari 2016.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511
68 000 eller via e-post handel@aktietorget.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aktietorget/r/interfox-resources-ab-flyttas-ti...
http://mb.cision.com/Main/9351/9924708/481980.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.