Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-07

AktieTorget: Viktig information har saknats i Josab Q3-rapport pga fel av AktieTorget

Till följd av ett förbiseende från AktieTorget har viktig information
saknats i Josab International ABs pressmeddelande 151130 avseende
bolagets Q3-rapport 2015.

Den 30 november, efter handelsdagens stängning, sände Josab in sin
Q3rapport till AktieTorget, för offentliggörande genom AktieTorgets
tjänst för nyhetsdistribution. AktieTorgets har följande rutin för
offentliggörande av de noterade bolagens delårsrapporter: först
skapar AktieTorget ett pressmeddelande, vilket normalt innehåller all
brödtext i delårsrapporten till och med (när det finns) VD-ordet.
Övrigt innehåll i delårsrapporten, däribland balans- och
resultaträkningar, läggs alltså inte in i själva pressmeddelandet.
Därefter bifogas, genom länkar på två ställen i pressmeddelandet,
hela delårsrapporten i pressmeddelandet. Slutligen offentliggörs
pressmeddelandet.

Josabs Q3-rapport innehåller ett stycke benämnt MARKNADSUTVECKLING
KINA. Till följd av ett förbiseende kom AktieTorget dock inte att
lägga in hela texten under denna rubrik i pressmeddelandet avseende
delårsrapporten. (Delårsrapporten var dock på vanligt sätt bifogad
pressmeddelandet och innehöll all text.)

Nedan återges texten under rubriken MARKNADSUTVECKLING KINA i sin
helhet. Den del av texten som inte fanns med i pressmeddelandets
brödtext är markerad med BÖRJAN SAKNAD TEXT och SLUT SAKNAD TEXT.

AktieTorget beklagar det inträffade och vill understryka att felet
endast har begåtts av AktieTorget.

MARKNADSUTVECKLING KINA

Som tidigare meddelats har bolagets primära fokus under året varit att
bygga upp lokalt förankrade operativa organisationer i Indien samt
Kina, vilket har visat sig vara en förutsättning för att kunna
etablera sig som en betydande aktör på dessa marknader.

För att påskynda processen har vi, vid sidan av att påbörja
organisationsuppbyggnaden i respektive land, även sökt efter lämpliga
bolag att förvärva, med syfte att integrera våra verksamheter i
dessa. Detta för att skapa förutsättningar att kunna hantera en
snabbt eskalerande projektportfölj.

Tack vare vår huvudägares starka finansiella ställning inledde vi,
efter en finansieringsutfästelse från ICW, i slutet av förra året
diskussioner kring ett förvärv med ett av de ledande ingenjörsbolagen
inom vattenrening och biogas sektorn i Norden. Bolaget är
marknadsledande i de flesta segment de verkar inom och har även en
väl etablerad organisation i Kina. Pga av ett stort intresse för
bolaget valde ägare i april månad att genomföra försäljningen via en
öppen budgivning på den internationella M&A marknaden. Vi har sedan
dess, med DLA samt PWC som legala respektive finansiella rådgivare,
deltagit i denna budgivningsprocess.

I juni månad blev vi utan förvarning informerade av ICW att de, pga en
eventuell betydelsefull förändring i deras strategiska
affärsinriktning, ej längre hade möjlighet att hjälpa oss att
finansiera detta förvärv.

Då transaktionen bedömdes att hamna i halvmiljardklassen var
bankfinansiering samt nyemission inte ett tänkbart
finansieringsalternativ, utan ett intensivt sökande efter en ny
extern finansiär påbörjades.

BÖRJAN SAKNAD TEXT Glädjande nog lyckades vi ganska snabbt hitta en ny
partner i Kina som åtog sig att finansiera transaktionen, varpå vi
kunde fortsätta förvärvsprocessen.

Efter en omfattande due dilligence samt två indikativa bud, som
syftade till att gallra antalet budgivare, lämnade vi, som en av få
kvalificerade förvärvs-kandidater, för några veckor sedan in vårt
slutbud.

Tyvärr så informerade säljaren oss nyligen att det i slutronden
inkommit ett bud högre en vårt.

Efter en noggrann utvärdering har vi, tillsammans med våra rådgivare,
bedömt att vår budnivå återspeglar en korrekt värdering av bolaget
vilket innebär att vi inte kommer höja vårt bud i detta läge. Om
inget oförutsett inträffar måste vi tyvärr meddela att sannolikheten
för att vi ska genomföra denna transaktion är väldigt låg.

Kostnaden för hela due diligence processen har avtalats att bäras av
vår finansieringspartner och kommer således ej påverka bolagets
resultat.

Vår strategi är att intensifiera vårt sökande efter ett lämpligt bolag
som kan ge oss en genväg till en funktionell organisation i Kina. Vi
bedömer möjligheten att genomföra ett framgångsrikt förvärv under
första halvan av nästa år som stor då vi i dagsläget har flertalet
potentiella kandidater under utvärdering. SLUT SAKNAD TEXT

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511
68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aktietorget/r/viktig-information-har-saknats-i...
http://mb.cision.com/Main/9351/9880277/453861.pdf

Författare SIX news

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.