Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-11

Aktivistfonder gynnas när marknadsoro avtar, ser positivt på flera större innehav - Tomas Johansson, Skagen Insight

Tomas Johansson som förvaltar skuggaktivistfonden Skagen Insight bedömer
att aktivistrelaterade fonder gynnas när oron på marknaden avtar.

"Kortsiktiga investerare står inte direkt i kö för att investera i de här
bolagen, för de tror inte att bolagen är kapabla till förbättringar. När
det blir lite marknadsturbulens, då är det många som inte vill ta i de här
bolagen och då tenderar aktiekurserna att reagera ganska negativt", säger
Skagen-förvaltaren till Finwire och vidareutvecklar:

"Men det är också ett faktum att när marknadsoron slår till bidrar det till
att skapa en väldigt stark förändringsvilja i bolagen. Du kan föreställa
dig själv om du är vd eller styrelseordförande i ett bolag och aktiekursen
går upp varje dag, då är du inte lika intresserad av att lyssna på idéer
som kommer från utsidan. Men när aktiekursen plötsligt går ner, då brukar
man vara mer öppen för nya perspektiv".

Johansson, som innan Skagen arbetat som förvaltare på aktivistinvesteraren
Cevian Capital, bedömer att det lämpar sig för aktivister och aktiva ägare
att gå in i bolagssituationer i samband med börsturbulens.

Hedgefonden Elliott Management var den mest profilerade aktivisten under
2018, enligt tidningen New York Post. Fonden engagerade sig förra året i
totalt 22 kampanjer med målet att få en plats i bolagens styrelser. I 13 av
fallen har Elliotts ansträngningar gett resultat och aktien står nu högre
än när fonden gjorde sina intentioner offentliga.

Johansson ser väldigt positivt på utsikterna för aktiviststrategin.

"De står upp för minoritetsägarnas rättigheter, de ställer bolagsstyrelser
och ledningar till svars. Från mitt perspektiv är det en helt ostoppbar
kraft, att man har den här typen av aktiva ägare som på något sätt löser
problemet som vi har med utbrett passivt och ansiktslöst företagsägande".

Skagen Insight inledde 2019 med en uppgång om 13,3 procent i januari,
samtidigt som jämförelseindexet ökade 9,5 procent. Detta efter ett svagt
2018.

"Det som gör mig mest optimistisk kring det här året är att vi sitter på en
portfölj där vi har tagit mycket stryk men där det har renderat i väldigt
stora bolagsförändringar i verkligheten. Det här är ingenting som
diskonteras i marknaden", kommenterar förvaltaren.

Vad gäller specifika bolag, berättar Skagen-förvaltaren att de ser positivt
på Telecom Italia, som är ett av fondens större innehav.
Aktivisthedgefonden Elliott är den näst största ägare i bolaget.

"Det har inte varit något fantastiskt bidrag från den situationen än så
länge, men där tror vi att det finns fortfarande väldigt mycket att hämta",
säger förvaltaren.

Ett annat innehav, som den senaste veckan seglat upp som det största
innehavet i fonden, är japanska Teikoku Sen-I. Företaget som är lite mer
okänt för västerländska investerare sysslar enkelt uttryckt med
katastrofhanteringsutrustning.

"Det här är ett bolag som vi tycker är väldigt spännande, för det är ett
fint bolag som historiskt sett har levererat en väldigt bra avkastning på
operationellt kapital", uppger Skagen-förvaltaren.

I samband med Fukushima-katastrofen mer eller mindre exploderade bolagets
marknad med en kraftigt ökad efterfrågan och intjäning som följd.

"I traditionell japansk anda tog man pengarna och låste in dem i
kassaskåpet, varefter man kastar bort nyckeln i princip", berättar
förvaltaren och nämner att företagsvärdet (Enterprise Value) har varit
negativt till och med under vissa tidsperioder.

Caset är att bolaget ska göra någonting av pengarna, antingen genom att
sätta dem i arbete eller att man helt enkelt delar ut pengar till
aktieägarna.

Det finns japanska aktivistinvesterare inne i bolaget, och bolagsstämman i
slutet av mars anses utgöra en viktig händelse för utvecklingen framöver.
Även Skagen Focus är investerade i det japanska företaget.

Det tredje caset förvaltaren lyfter fram är tyska Thyssenkrupp som är
aktuella med en uppdelning av koncernen.

"Ju enklare du kan göra det här bolaget i framtiden, ju mer pengar kommer
du att tjäna och ju högre kommer företaget att värderas", uppger Johansson.

Thyssenkrupp har gått relativt svagt den senaste tiden, efter en väldigt
positiv marknadsreaktion på uppdelningen inledningsvis.

"Det visar på att marknaden inte tror på att den här uppdelningen kommer
leverera något värde, och där tror vi att folk är helt fel ute", avslutar
förvaltaren med.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att
erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från
bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av
innehållet.

Författare FWF