Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-22

Ålandsbanken Abp: Delårsrapport för perioden januari – september 2020

 

Ålandsbanken Abp
Delårsrapport
22.10.2020 kl. 9.00

Delårsrapport för perioden januari – september 2020

Ålandsbanken fortsätter att flytta fram sina positioner, trots den osäkerhet som råder i vår omvärld. Våra framflyttade positioner gör att vi detta kvartal kan redovisa vårt bästa rörelseresultat någonsin, 10,7 miljoner euro. Våra affärsvolymer, aktivt förvaltat kapital, inlåning och utlåning, har samtliga nått nya högsta noteringar tack vare fortsatt inflöde av nya kunder.

Vår tro är att vi resultatmässigt är på väg mot ett årsresultat som är bättre eller väsentligt bättre än 2019 års rekordresultat om 33,2 miljoner euro. Jag kan med glädje konstatera att det finns en fortsatt god efterfrågan på den relationsbank vi önskar vara och att vi har en personal som, trots pandemins försvårande omständigheter, klarar av att leverera den.”

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef


Januari-september 2020 jämfört med januari-september 2019

 • Rörelseresultatet ökade med 14 procent till 27,4 miljoner euro (24,1).

 • Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 14 procent till
  21,7 miljoner euro (19,1).

 • Räntenettot ökade med 10 procent till 44,0 miljoner euro (39,9).

 • Provisionsnettot ökade med 15 procent till 47,9 miljoner euro (41,7).

 • Kostnaderna ökade med 8 procent till 77,8 miljoner euro (72,0).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 4,9 miljoner euro (1,4) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,16 procent (0,05).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 10,8 procent (10,5).

 • Resultatet per aktie ökade med 13 procent till 1,39 euro (1,23).

 • Kärnprimärkapitalrelationen var oförändrad på 13,4 procent (13,4 den 31 december 2019).

 • Reviderade framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2020 förväntas bli bättre eller väsentligt bättre än rekordåret 2019, det vill säga bättre eller väsentligt bättre än 33,2 miljoner euro.

 • Dividend: Styrelsen avser att fatta beslut den 1 januari 2021 om utdelning av 1,00 euro per aktie för verksamhetsåret 2019.


Tredje kvartalet 2020 jämfört med tredje kvartalet 2019

 • Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 10,7 miljoner euro (9,5).

 • Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 12 procent till 8,5 miljoner euro (7,6).

 • Räntenettot ökade med 10 procent till 14,7 miljoner euro (13,3).

 • Provisionsnettot ökade med 10 procent till 15,2 miljoner euro (13,8).

 • Kostnaderna ökade med 10 procent till 24,8 miljoner euro (22,5).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,3 miljoner euro (0,8) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,03 procent (0,08).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) var oförändrad på 12,3 procent (12,3).

 • Resultatet per aktie ökade med 12 procent till 0,55 euro (0,49).

Finansiell sammanfattning

KoncernenKv3
2020
Kv2
2020
%Kv3
2019
%1.1-30.9.
2020
1.1-30.9.
2019
%
miljoner euro        
Resultat         
Räntenetto14,714,8-113,31044,039,910
Provisionsnetto15,215,7-313,81047,941,715
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde0,60,0 1,6-611,42,8-50
Övriga intäkter5,35,7-94,22616,813,128
Summa intäkter35,836,3-132,99110,097,513
         
Personalkostnader-15,3-15,6-2-13,415-46,1-42,49
Övriga kostnader-6,4-7,1-11-6,30
Författare Ålandsbanken

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.