Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-26

Ålandsbanken Abp: Delårsrapport för perioden januari – september 2021

Ålandsbanken Abp

Delårsrapport

26.10.2021 kl. 9.00

Delårsrapport för perioden januari – september 2021

”Vi fortsätter vår starka tillväxt i både Finland och Sverige. Vi har gynnats av att vi kontinuerligt rekryterat ny personal och att vi därmed fortsättningsvis haft tid att ge till både nya och befintliga kunder.

Samtliga våra volymer har nått nya rekordnivåer. De senaste 12 månaderna har aktivt förvaltat kapital växt till 8 922 miljoner euro (+ 36 procent), inlåningen till 3 836 miljoner euro (+ 11 procent) och utlåningen till 4 591 miljoner euro (+ 9 procent). Denna positiva volymutveckling har även skapat vårt högsta 9-månadersresultat någonsin 39,0 miljoner euro, vilket är 42 procent högre än motsvarande tid förra året.”


Januari-september 2021 jämfört med januari-september 2020
 

 • Rörelseresultatet ökade med 42 procent till 39,0 miljoner euro (27,4).

 • Räntenettot ökade med 5 procent till 46,0 miljoner euro (44,0).

 • Provisionsnettot ökade med 20 procent till 57,6 miljoner euro (47,9).

 • Kostnaderna ökade med 15 procent till 89,5 miljoner euro (77,8).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 1,4 miljoner euro (4,9) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,05 procent (0,16).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 15,1 procent (10,8).

 • Resultatet per aktie ökade med 47 procent till 2,05 euro (1,39).

 • Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 13,9 procent (14,3 den 31 december 2020).

 • Framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2021 förväntas bli väsentligt bättre än 2020.

Tredje kvartalet 2021 jämfört med tredje kvartalet 2020

 • Rörelseresultatet ökade med 36 procent till 14,6 miljoner euro (10,7).

 • Räntenettot ökade med 5 procent till 15,5 miljoner euro (14,7).

 • Provisionsnettot ökade med 25 procent till 19,1 miljoner euro (15,2).

 • Kostnaderna ökade med 20 procent till 29,8 miljoner euro (24,8).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,8 miljoner euro (0,3) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,07 procent (0,03).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 16,7 procent (12,3).

 • Resultatet per aktie ökade med 41 procent till 0,77 euro (0,55).

Finansiell sammanfattning

KoncernenKv3
2021
Kv2
2021
%Kv3
2020
%1.1-30.9
2021
1.1-30.9
2020
%
miljoner euro        
Resultat        
Räntenetto15,515,2214,7546,044,05
Provisionsnetto19,118,9115,22557,647,920
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde-1,7-0,6 0,6 -1,91,4 
Övriga intäkter12,39,7275,3 28,216,868
Summa intäkter45,243,2435,826129,8110,018
         
Personalkostnader-17,1-18,5-8-15,312-53,1-46,115
Övriga kostnader-8,3-7,77-6,430-26,2-22,517
Avskrivningar-4,3-2,949-3,139-10,2-9,2
Författare GlobeNewswire