Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-17

Ålandsbanken Abp: Halvårsrapport för perioden januari – juni 2020


 

Ålandsbanken Abp
Halvårsrapport
17.7.2020 kl. 9.00

Halvårsrapport för perioden januari – juni 2020

”Sett till rörelseresultatet är andra kvartalet (9,8 miljoner euro) det bästa vi någonsin åstadkommit.

Vårt resultat innan nedskrivningar, vilka till stor del består av reserveringar för eventuella framtida Corona-effekter, är 40 procent bättre än första halvåret i fjol. Vi åstadkommer detta genom en tydligt förhöjd intäktsnivå där framför allt vår svenska verksamhet gjort stora framsteg.

Vi ser ännu inte några stigande nivåer av oskötta krediter på grund av pandemin, men vi förväntar oss att de negativa effekterna kommer att synas tydligare inkommande vinter.”

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef

Januari-juni 2020 jämfört med januari-juni 2019

 • Rörelseresultatet ökade med 15 procent till 16,7 miljoner euro (14,5).

 • Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 14 procent till 13,2 miljoner euro (11,5).

 • Räntenettot ökade med 10 procent till 29,3 miljoner euro (26,5).

 • Provisionsnettot ökade med 17 procent till 32,6 miljoner euro (27,9).

 • Kostnaderna ökade med 7 procent till 53,0 miljoner euro (49,4).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 4,6 miljoner euro (0,6) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,22 procent (0,03).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 10,1 procent (9,6).

 • Resultatet per aktie ökade med 14 procent till 0,85 euro (0,74).

 • Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 14,5 procent (13,4 den 31 december 2019).

 • Framtidsutsikter: På grund av den låga visibiliteten och höga volatiliteten på marknaden har Ålandsbanken beslutat att tills vidare avhålla sig från att ge utsikter för 2020.

Andra kvartalet 2020 jämfört med andra kvartalet 2019

 • Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 9,8 miljoner euro (8,7).

 • Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 12 procent till 7,8 miljoner euro (6,9).

 • Räntenettot ökade med 11 procent till 14,8 miljoner euro (13,4).

 • Provisionsnettot ökade med 14 procent till 15,7 miljoner euro (13,8).

 • Kostnaderna ökade med 10 procent till 25,8 miljoner euro (23,4).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,8 miljoner euro (0,2) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,08 procent (0,01).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 11,8 procent (11,5).

Finansiell sammanfattning

KoncernenKv2
2020
Kv1
2020
%Kv2
2019
%1.1-30.6.
2020
1.1-30.6.
2019
%
miljoner euro        
Resultat         
Räntenetto14,814,5313,41129,326,510
Provisionsnetto15,716,9-713,81432,627,917
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde0,00,7-940,8-940,81,2-33
Övriga intäkter5,75,804,33311,58,929
Summa intäkter36,337,9-432,31274,264,615
         
Personalkostnader-15,6-15,23-14,57-30,7-29,06
Övriga kostnader-7,1-9,0-21-6,018-16,1-14,89
Avskrivningar-3,1-3,1-1-2,88-6,1-5,7<...
Författare Ålandsbanken

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.