Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-20

Ålandsbanken Abp: Halvårsrapport för perioden januari – juni 2021 

Ålandsbanken Abp
Halvårsrapport
20.7.2021 kl. 9.00


Halvårsrapport för perioden januari – juni 2021

”Det första halvåret har fortsättningsvis haft ett starkt inflöde av nya placeringskunder inom framför allt vårt Private Banking segment. Nettoflödet av nytt aktivt förvaltat kapital under perioden översteg en halv miljard euro och den totala volymen steg till drygt 8,5 miljarder euro, vilket är 40 procent högre än vid motsvarande tid förra året.

Den starka inledningen av året innebär att vårt rörelseresultat (24,4 miljoner euro) är 46 procent bättre än föregående år. Det gör att våra förväntningar kring årets resultat har stigit och vi tror nu att resultatet kommer att väsentligt överträffa förra årets rekordresultat på 39,7 miljoner euro.”

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef

Januari-juni 2021 jämfört med januari – juni 2020

 • Rörelseresultatet ökade med 46 procent till 24,4 miljoner euro (16,7).

 • Räntenettot ökade med 4 procent till 30,5 miljoner euro (29,3).

 • Provisionsnettot ökade med 18 procent till 38,5 miljoner euro (32,6).

 •  Kostnaderna ökade med 13 procent till 59,7 miljoner euro (53,0).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,6 miljoner euro (4,6) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,03 procent (0,22).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 14,4 procent (10,1).

 • Resultatet per aktie ökade med 50 procent till 1,27 euro (0,85).

 • Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 13,4 procent (14,3 den 31 december 2020).

 • Reviderade framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2021 förväntas bli väsentligt bättre än rekordåret 2020, det vill säga väsentligt bättre än 39,7 miljoner euro.

Andra kvartalet 2021 jämfört med andra kvartalet 2020

 • Rörelseresultatet ökade med 39 procent till 13,6 miljoner euro (9,8).

 • Räntenettot ökade med 3 procent till 15,2 miljoner euro (14,8).

 • Provisionsnettot ökade med 21 procent till 18,9 miljoner euro (15,7).

 • Kostnaderna ökade med 13 procent till 29,2 miljoner euro (25,8).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,5 miljoner euro (0,8) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,05 procent (0,08).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 16,4 procent (11,8).

 • Resultatet per aktie ökade med 45 procent till 0,72 euro (0,50).

 

Finansiell sammanfattning

KoncernenKv2
2021
Kv1
2021
%Kv2
2020
%1.1-30.6.
2021
1.1-30.6.
2020
%
miljoner euro        
Resultat        
Räntenetto15,215,2014,8330,529,34
Provisionsnetto18,919,6-315,72138,532,618
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde-0,60,4 0,0 -0,30,8 
Övriga intäkter9,76,2575,76915,911,538
Summa intäkter43,241,4436,31984,674,214
         
Personalkostnader-18,5-17,47-15,619-36,0-30,717
Övriga kostnader-7,7-10,2-24-7,18-17,9-16,111
Avskrivningar-2,9-2,90-3,1-5
Författare GlobeNewswire