Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-20

Ålandsbanken: Åland Index Solutions - en avgörande skillnad för banker som vill angripa klimatkrisen i varje transaktion

Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
20.11.2019 

Åland Index Solutions ? en avgörande skillnad för banker som vill angripa
klimatkrisen i varje transaktion

Åland Index Solutions, ett samägt bolag mellan Doconomy och Ålandsbanken,
skapar förutsättningar för banker, företag som erbjuder betaltjänster och
finansiella institutioner att erbjuda sina kunder transaktionsbaserade
påverkansberäkningar. Åland Index är det globala index för beräkningar av
koldioxidutsläpp som hjälper individer ställa om sin konsumtion till att
bli mer klimatmässigt uthållig.

?Med Åland Index Solutions kan vi aktivera alla finansiella aktörer i
kampen mot klimatförändringarna. Samarbetet är en milstolpe i skapandet av
en global standard för att mäta konsumtionens klimatpåverkan och genom att
koppla samman konsumtionsmönster med påverkan, i grunden, förändra det sätt
vi konsumerar på?, säger Nathalie Green, vd på Doconomy.

Åland Index lanserades 2016 och utvecklingsteamet har sedan dess arbetat
med att hjälpa konsumenter bli mer medvetna om deras påverkan på planeten.
Åland Index uppdateras kontinuerligt och 2.0-versionen innehåller ytterliga
påverkansfaktorer och mer utförliga analysmodeller. Det uppdaterade indexet
har det senaste året utvecklats genom att implementera Standard & Poors
Trucost-analyser i beräkningsmodellen. Trucost värderar risker relaterade
till klimatförändringar, nationella resursbegränsningar samt sociala,
miljömässiga och bolagsstyrande faktorer. Den nya tekniska lösningen och
API från Åland Index ger banker möjligheter att integrera beräkningar av
klimatpåverkan genom en enkel, mjukvarubaserad lösning från AWS, Amazon Web
Services.

Åland Index Solutions kommer att ledas av en av Doconomys medgrundare
Helena Mueller. Hon ledde, under sin tid på KPMG, det team som validerade
den första versionen av Åland Index 2016.

?Det saknas idag effektiva verktyg för banker och finansiella institutioner
för att engagera och aktivera konsumenter till positiv förändring. Genom
Åland Index Solutions kreativa lösningar och allianser och nära samarbete
med ledande finansaktörer kan vi nu erbjuda alla banker att engagera sig
och låta kunderna mäta sin klimatpåverkan och stödja dem i deras dagliga
omställning. Vid FN:s klimatmöte COP25 i Madrid i december kommer vi se
sådana allianser forma en ny sorts lojalitet mellan människor, varumärken
och planeten Jorden?, menar Helena Mueller.

Ålandsbanken, som lanserade Åland Index för tre år sedan, betraktar Åland
Index Solutions som ett naturligt steg i att göra denna innovativa
referenspunkt tillgänglig för hela finansmarknaden.

?Vi är stolta att tillsammans med Doconomy ha grundat Åland Index
Solutions. En lösning som bevarar den enskildes integritet avseende
påverkan, men inte bara det. Vi står som garanter för Åland Index Solutions
metod, som är navet i världens mest erkända påverkanskalkylator för dagliga
transaktioner och hjälper alla att förstå hur deras klimatavtryck ser ut
och erbjuder tjänster för att agera för att minska sina utsläpp? säger
Peter Wiklöf, vd på Ålandsbanken.

Åland Index Solutions välkomnas av FN:s Klimatpanel som menar att indexets
data kommer bli ett instrument för globala beräkningar på individnivå.

?Vi, alla, måste förstå att effekten av våra livsstilsval påverkar vår
planet och dess klimat. Analyser av konsekvenseffekterna visar vägen. Det
här samarbetet, som skapar förutsättningar för global klimatkamp på
individnivå, gör att vi kan få en bättre förståelse för vårt avtryck och
hitta vägar framåt för att bidra till lösningar, varje dag? kommenterar
Niclas Svenningsen, chef för Global Climate Action vid FN:s
klimatsekreteriat.

För mer information:

Nathalie Green, vd
Doconomy
mobil: +46 70 06 93 05
nathalie.green@doconomy.com

Masse Benesch, 
Head of Communications
mobil: +46 73 314 14 34
masse.benesch@doconomy.com

Om Doconomy
Doconomy AB som grundades 2018 är både en fintech-startup och en filosofi
om hur människor kan använda sina pengar som ett verktyg för att motverka
klimatförändring. Doconomys vision är möjliggörandet av en hållbar livsstil
för alla, genom att erbjuda enkla banktjänster som kan förändra beteenden,
hantera besparingar samt uppmuntra förändringar som leder till en hållbar
konsumtion. Doconomy använder sig av Åland Index, som tagits fram av
Ålandsbanken för att följa den påverkan som varje transaktion har.

Följ Doconomy på Twitter, Facebook, LinkedIn och Instagram via @doconomy

Om Ålandsbanken

Ålandsbanken är en bank med starka kundrelationer och personlig service.
Banken har ett starkt placeringskunnande och kan samtidigt erbjuda goda
finansieringstjänster. Affärsbanken grundades 1919 och har varit listad på
Helsingforsbörsen sedan 1942. Ålandsbankens huvudkontor finns i Mariehamn.
Banken har tre kontor på Åland och fem kontor i övriga Finland. Banken har
tre kontor i Sverige.

Till Ålandsbankenkoncernen hör totalt två dotterbolag vars verksamhet på
olika sätt anknyter till bankverksamhet.

Om FN:s Klimatkonvention

Med 197 medlemsländer, omfattar FN:s Klimatkonvention (UNFCCC) nästa alla
världens stater och utgör grundfördraget till Klimatavtalet i Paris 2015.
Det viktigaste målet i Parisavtalet är att hålla den genomsnittliga globala
uppvärmningen under två grader för detta århundrade. Därtill ska initiativ
drivas som ytterligare begränsar temperaturökningen med 1,5 grader celsius
jämfört med förindustriella nivåer.

FN:s Klimatkonvention är också grundfördraget för Kyotoprotokollet 1997.
Det huvudsakliga syftet med samtliga avtal under FN:s Klimatkonvention är
att stabilisera utsläppen av växthusgaser och dess koncentration i
atmosfären till nivåer som förebygger all skadliga inverkan av människans
påverkan på klimatet. Allt inom en tidsplan som tillåter ekosystemen att
anpassa sig på naturlig väg och som möjliggöra hållbar utveckling.

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.