Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-07

Ålandsbanken: Ålandsbankens preliminära rörelseresultat för Q1 samt revidering av resultatprognos för 2020 i ljuset av...

 

Ålandsbanken Abp
Börsmeddelande
7.4.2020 kl. 14.45

Ålandsbankens preliminära rörelseresultat för Q1 samt revidering av
resultatprognos för 2020 i ljuset av marknadssituationen

Den 7 februari 2020, i samband med att Ålandsbankens bokslutskommuniké för
2019 publicerades, offentliggjordes bankens framtidsutsikter för 2020. Då
var förväntningarna att Ålandsbanken 2020 kommer redovisa ett bättre
rörelseresultat än 2019, det vill säga bättre än 33,2 miljoner euro.

Preliminärt uppgår rörelseresultatet före nedskrivningar första kvartalet
2020 till 10,7 miljoner euro. Det är 4,5 miljoner euro eller 72 procent
bättre än samma period föregående år.

Ålandsbanken ser ännu inte ökade oskötta krediter med anledning av
Corona-krisen. Modelldrivna nedskrivningar av finansiella tillgångar enligt
IFRS 9 ökar dock betydligt med anledning av en förväntad konjunkturnedgång.
Reserveringar avseende friska krediter (stadie 1 och stadie 2) ökar
preliminärt med 2,8 miljoner euro eller 200 procent från 1,4 miljoner euro
till 4,2 miljoner euro. Ökningen förklaras dels av en generell
konjunkturjustering av nedskrivningsmodellen om 0,8 miljoner euro, dels av
en gruppvis reservering om 2,0 miljoner euro avseende förhöjd förlustrisk i
främst företagsportföljen. Totalt uppgår nedskrivningar av finansiella
tillgångar preliminärt till 3,8 miljoner euro första kvartalet 2020 jämfört
med 0,4 miljoner euro samma period föregående år.

Det preliminära rörelseresultatet första kvartalet 2020 är 6,9 miljoner
euro, vilket är 1,1 miljoner euro eller 20 procent bättre än samma period
föregående år.

De väsentligt försämrade makroekonomiska utsikterna till följd av
situationen med coronaviruset har en negativ inverkan på Ålandsbankens
rörelseresultat 2020, i första hand i form av högre
nedskrivningsreserveringar samt lägre intäkter från
kapitalförvaltningsaffären.

På grund av den låga visibiliteten och höga volatiliteten på marknaden har
Ålandsbanken beslutat att tills vidare avhålla sig från att ge utsikter för
2020.

Ålandsbankens delårsrapport för första kvartalet publiceras den 24 april.

TIDIGARE KOMMUNICERADE FRAMTIDSUTSIKTER

Rörelseresultatet för 2020 förväntas bli bättre än 2019.

Ålandsbanken är beroende av framför allt ränte- och aktiemarknadens
utveckling. Det finns en oro gällande den ekonomiska utvecklingen på flera
betydande marknader. Av denna anledning finns det en viss osäkerhet i
nuvarande framtidsprognos.

För ytterligare information:

Peter Wiklöf, VD och koncernchef i Ålandsbanken, tfn + 358 (0)40 512 7505

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.