Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-12

Ålandsbanken Global Aktie steg 10 procent i januari, höjt aktievikten mot utvecklingsekonomier

Ålandsbanken Global Aktie steg 10 procent i januari med positiv
portföljutveckling främst på utvecklade marknader och tillväxtmarknader.
Det framgår av en månadsrapport.

Aktieinvesteringarna på både utvecklade marknader och tillväxtmarknader
hade en bättre avkastning än jämförelseindex medan innehaven i Japan
underavkastade mot sitt jämförelseindex. Vidare hämmades den relativa
avkastningen av att fonden saknar aktieinvesteringar i Kanada och
Australien.

På bolagsnivå tyngde en underviktning av Apple, Celgene (köpanbud) och
Roche den relativa avkastningen.

Delta Airlines och Sanofis svaga avkastningsutveckling bidrog likaså till
en ökande skillnad. Båda aktierna såldes från fonden under månaden.

Till de bästa valen på bolagsnivå hörde däremot överviktningarna av
Facebook, Amazon, Bank of America och Palo Alto Networks.

Från förvaltarhåll har man under månaden fortsatt att utforma fonden i
enlighet med investeringsstrategin.

"Efter en geografisk genomgång höjde vi ytterligare viktningen av
aktiemarknaderna inom utvecklingsekonomierna. Andelen aktieinvesteringar i
utvecklingsmarknaderna utgör vid utgången av månaden 12 procent av fonden,
medan viktningen i december uppgick till knappa 7 procent", berättar
förvaltarteamet.

Största delen av aktieinvesteringarna har gjorts på västliga aktiemarknader
som USA och Europa. Viktningen av Japan höjdes även i fonden, men kvarstår
som relativ undervikt.

De största innehaven per utgången av månaden var E-mini S&P 500 Mar19,
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD och mini MSCI Emerging Markets Index
Futures Mar19. Portföljvikterna för dessa innehav var 6,8, 5,2 respektive
3,6 procent.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att
erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från
bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av
innehållet.

Författare FWF