Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

ALBERT: NETTORESULTATET SJÖNK TILL -18,0 MLN KR 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Utbildningsteknikbolaget Albert redovisar ett resultat efter skatt på -18,0 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-3,4). Resultatet per aktie uppgick till -1:48 kronor (-87:71).

Nettoomsättningen steg till 17,5 miljoner kronor (9,5). Försäljningstillväxten var 84 procent. All tillväxt var organisk.

Rörelseresultatet på ebita-nivå blev -17,9 miljoner kronor (-3,4). Jämförelsestörande poster hänförliga till bolagets notering på handelsplattformen Nasdaq First North tyngde resultatet med 1,9 miljoner kronor.

Det minskade ebita-resultatet beror enligt bolaget på den satsning i tillväxt som Albert gjort och som medfört att

marknadsföringskostnaderna har ökat. Under tredje kvartalet 2020 ställde bolaget om till lönsamhet under en kortare period och minskade marknadsföringskostnaderna varmed ebita förbättrades under perioden, uppges det vidare.

"Vi prioriterar i dagsläget tillväxt över lönsamhet vilket innebär ökade marknadsföringskostnader på alla marknader och följaktligen negativ ebita. I tredje kvartalet i fjol ställde vi under slutskedet av kapitalanskaffningen om till lönsamhet vilket reflekteras i jämförelsen mellan kvartalen. Men givet den underliggande lönsamheten på varje ny kund valde vi därefter att återigen fokusera på tillväxt under det fjärde kvartalet 2020. Vi tycker denna flexibilitet i affärsmodellen är en styrka och när vi bedömer att vi är tillräckligt stora kommer vi kunna uppnå marginaler i enlighet med våra finansiella mål", skriver bolagets grundare Arta Mandegari och Salman Eskandari i rapporten.
Författare Direkt-SE