Du är här

2018-08-17

Alelion Energy Systems AB: Anställda i alelion förvärvar 161 500 teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram

Efter att årsstämman i Alelion Energy Systems AB den 30 maj 2018
beslutade om inrättande av incitamentsprogram för anställda i
bolaget, har anställda förvärvat 161 500 teckningsoptioner (10,8%).
Programmet var särskilt riktat mot de anställda i Tyskland som följde
med vid förvärvet av tyska Caterva.

Enligt stämmans beslut emitterades 1 500 000 teckningsoptioner till
dotterbolaget Alelion Crew AB där anställda nu har förvärvat 161 500
teckningsoptioner (10,8%) på följande huvudsakliga villkor:

Varje option ge rätt att under perioden fr.o.m. den 1 juni 2021 t.o.m.
den 30 juni 2021 teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning
om 15 kronor.

Förvärv av option (deltagande i incitamentsprogrammet) förutsätter att
den anställde vid såväl erbjudandetidpunkten som förvärvstidpunkten
är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd.

Förvärv av optioner har skett mot kontant betalning motsvarande
optionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten enligt Black &
Scholes-formeln, vilket per den 30 juli 2018 fastställts till 1,72
kronor per option av en oberoende värderingsman.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionsrätterna för teckning av nya
aktier kommer aktiekapitalet att öka med 3 230 kronor, innebärande en
utspädning om 0,32 procent av bolagets nuvarande aktiekapital och
röster (beaktandes de aktier som tillkommit genom utnyttjande av
incitamentsprogrammet i förhållande till antalet befintliga aktier,
med motsvarande utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie).

Den relativt låga anslutningsgraden beror till stor del på att
personal i det nystartade tyska dotterbolaget Alelion Energy Systems
GmbH valt att inte delta i incitamentsprogrammet på grund av
ofördelaktiga beskattningsregler av teckningsoptioner i Tyskland. I
Alelion Energy Systems Gmbh ingår de 20 anställda som följde med vid
förvärvet av tyska Caterva tidigare i år. Totalt arbetar 50 personer
inom Alelion i Sverige och Tyskland.

Anslutningsgraden bland anställda i Sverige efter det tidigare program
som avslutades i vintras, uppgick som tidigare meddelats till 85,1
procent.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Troedsson
CEO
Alelion Energy Systems AB
0707-51 67 10

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB (publ) utvecklar och säljer
litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet
materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta
dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är
överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden.

Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre
hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan.
Företaget har idag en ledande position inom denna marknad.

Alelion har beslutat bygga Sverige första fabrik för storskalig
produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken kommer
att ligga mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg och beräknas
stå färdig under det tredje kvartalet 2018. Läs mer på
www.alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform.
Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North
Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503
000 50.

Alelion Energy Systems AB

Flöjelbergsgatan 14 C

SE-431 37 Mölndal

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alelion-energy-systems-ab/r/anstallda-i-alelio...
http://mb.cision.com/Main/14418/2595127/893443.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.