Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-06

Alelion Energy Systems AB: Delårsrapport januari-september 2017

Tredje kvartalet i korthet

· Nettoomsättningen ökade till 26,3 (14,9) Mkr
· Orderingången ökade till 25,5 (18,5) Mkr
· Rörelseresultatet uppgick till -6,7 (-4,7) Mkr
· Nettoresultatet var -7,0 (-4,9) Mkr

Perioden januari-september 2017 i korthet

· Nettoomsättningen ökade till 105,7 (25,8) Mkr
· Orderingången ökade till 112,6 (37,8) Mkr
· Rörelseresultatet uppgick till -21,3 (-11,6) Mkr
· Nettoresultatet var -21,8 (-12,4) Mkr

Viktiga händelser under kvartalet

· En stor slutkund har beslutat att helt övergå till
litiumjonbatterier för delar av sin truckflotta och byter därför nu
löpande ut de gamla bly-syra batterierna

· Organisationen förstärktes med tre nyckelrekryteringar, nämligen
COO, strategisk inköpare samt patent- och certifieringsingenjör.

· En rörelsekredit från bank på 20 Mkr samt övriga krediter på 6 Mkr
erhölls.

Viktiga händelser efter periodens utgång

· Som en följd av att Per Nordberg avslutat sin anställning i
Fouriertransform, lämnade han sitt uppdrag som styrelseledamot och
ledamot i valberedningen i Alelion. Valberedningen har fått i uppdrag
att söka hans efterträdare. Kallelse kommer att ske till extra
bolagsstämma.

· Alelion har fått en "Notice of Allowance" gällande patent i USA.
Patentansökan gäller mätteknologin i litiumjonbatterier

· Totalt tecknades 5 633 444 aktier med stöd av teckningsoptioner
och Bolaget tillfördes därmed totalt 39,4 Mkr innan
transaktionskostnader.

VD-kommentar

Minskad omsättning men fortsatt ökande intresse för Alelions teknologi

Alelion verkar i en snabbt växande marknad med stora möjligheter, men
också med tillhörande tvära kast. Under det tredje kvartalet fick vi
se prov på båda. Kvartalet bjöd på minskad omsättning och orderingång
framför allt påverkat av en mixförskjutning av efterfrågan på
truckmarknaden. Samtidigt ser vi ett stadigt ökande intresse för vår
teknologi och våra lösningar och under kvartalet inledde vi samta l
med ett antal tillverkare av industrifordon om möjligheten att
använda våra system för att påbörja en övergång till eldrift.

Två trender driver utvecklingen av vår marknad och efterfrågan på våra
produkter: en övergång från fossildrivet till elektrifiering i
allmänhet och en övergång från bly-syra-batterier till litium-jon
inom redan elektrifierade branscher i synnerhet. Det stadigt växande
intresse vi ser för våra produkter gör att vi i båda fallen tror att
vår litiumjonteknologi står inför ett genombrott på marknaden. Att
även aktiemarknaden och våra ägare delar vår långsiktiga optimism
fick vi bevis för i början av det 4:e kvartalet då våra fyra största
ägare, men också flertalet mindre ägare, löste sina teckningsoptioner
i bolaget. Genom optionerna fick vi sammanlagt in 39,4 Mkr i nytt
kapital.

Marknader som kännetecknas av stor förändring innebär dock alltid både
möjligheter och utmaningar och risker för tvära kast, något vi såg
under kvartalet. Den underliggande trenden med ökad omsättning och
ökad efterfrågan höll i sig under det tredje kvartalet då både
nettoomsättning och orderingång ökade med 77 respektive 38 procent
jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Jämfört med det andra
kvartalet minskade dock nettoomsättningen och orderingången.

I båda fallen förklaras minskningen av en mixförskjutning i
efterfrågan på truckmarknaden. Förskjutningen innebar en ökad
efterfrågan på batterisystem med kortare livslängd, något som
påverkade efterfrågan för en av våra större kunder och därmed även
oss.

För att klara kortsiktiga svängningar och ökad efterfrågan framåt så
följer vi vår fastställda plan. Den går ut på att fortsätta utveckla
kundanpassade system som möjliggör anpassning av pris och prestanda
samt tillverkning byggd på moduluppbyggd produktion. Det är vår
övertygelse att båda dessa delar kommer att ge oss optimala
förutsättningar för att långsiktigt erbjuda de bästa lösningarna för
våra kunder.

Daniel Troedsson

VD Alelion Energy Systems

Kommande informationstillfällen

Bokslutskommuniké 2017, 23 februari 2018

Årsredovisning 2017, 26 april 2018

Delårsrapport jan-mars 2018, 23 maj 2018

Årsstämma 2018, 30 maj 2018

Delårsrapport jan-juni 2018, 28 augusti 2018

Delårsrapport jan-sep 2018, 6 november 2018

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
bolaget står inför.

Mölndal den 6 november 2017

Jan Forsberg, Ordförande

Per Grunewald, Styrelseledamot

Peter Karlsten, Styrelseledamot

Håkan Sandberg, Styrelseledamot

Daniel Troedsson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Daniel Troedsson tel +46 707 51 67 10, e-post:
daniel.troedsson@alelion.com

CFO Peter Nyström, tel +46 730 70 19 69, e-post:
peter.nystrom@alelion.com

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation
som Alelion Energy Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 6 november 2017 kl.
08:45 CET

Rapporten i helhet finns att tillgå på:

https://www.alelion.com/sv/investerare/finansiella-rapporter

Om Alelion

Alelion Energy Systems AB utvecklar och säljer litiumjonbatterier och
energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och
batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syrabatterier
och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken
i alla avseenden. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare,
lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt
mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom
denna marknad. Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco
Invest. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First
North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Alelion Energy Systems AB

Flöjelbergsgatan 14 C

SE-431 37 Mölndal

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alelion-energy-systems-ab/r/delarsrapport-janu...
http://mb.cision.com/Main/14418/2383261/746636.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.