Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

Alfa Laval: Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 juli - 30 september 2017

"Orderingången under det tredje kvartalet ökade med 15 procent jämfört
med samma kvartal förra året. Utvecklingen var särskilt stark inom
Marine-divisionen, främst drivet av en bra orderingång för
miljöapplikationer och en förbättrad kontraktering för tankers hos
varven. Geografiskt sågs den mest positiva utvecklingen i Asien och
Nordamerika. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången
som förväntat, främst beroende på färre bokningar av stora order,
färre projekt inom Food & Water samt en normal säsongsmässighet för
HVAC-applikationer.

Den justerade EBITA-marginalen förbättrades under kvartalet och
uppgick till 16 procent. Påverkan från den lägre faktureringen i
Marine-divisionen uppvägdes av tydliga marginalförstärkningar inom
Energy-divisionen samt Food & Water-divisionen. Enheten kallad
Greenhouse påverkades av en fabriksstängning i USA. Exklusive dessa
engångskostnader var resultatet i Greenhouse stabilt jämfört med
föregående kvartal.

Förändringsprogrammet hade en fortsatt positiv effekt i kvartalet. Den
del som relaterar till förändringar i tillverkningsstrukturen
fortsatte enligt plan.

Operations hade en god produktivitetsutveckling i kvartalet. Tidigare
kapacitetsanpassningar, kombinerat med en ökad produktionstakt,
påverkade bruttomarginalen positivt. Selektiva investeringar för att
öka produktionskapaciteten genomförs mot bakgrund av den ökade
orderingången som setts under året."

Tom Erixon, VD och koncernchef

Sammanfattning: tredje kvartalet

Orderingången ökade med 15 procent* till MSEK 8 418 (7 540).
Omsättningen minskade med 2 procent* till MSEK 8 169 (8 581).
Justerad EBITA**: MSEK 1 310 (1 339).
Justerad EBITA-marginal**: 16,0 (15,6) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 012 (93).
Nettoresultat: MSEK 672 (-106).
Resultat per aktie: SEK 1,59 (-0,27).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 044 (911).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 19 (107).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande
poster: MSEK - (-1 100).

Sammanfattning: nio första månaderna

Orderingången ökade med 12 procent* till MSEK 26 848 (23 351).
Omsättningen minskade med 4 procent* till MSEK 25 202 (25 730).
Justerad EBITA**: MSEK 3 999 (4 065).
Justerad EBITA-marginal**: 15,9 (15,8) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 3 013 (2 448).
Nettoresultat: MSEK 1 927 (1 696).
Resultat per aktie: SEK 4,57 (4,00).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 2 890 (3 054).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 190 (337).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande
poster: MSEK - (-1 100).

* Exklusive valutaeffekter.
** Alternativa nyckeltal, se sida 23.

Utsikter för det fjärde kvartalet:
"Vi förväntar att efterfrågan under det fjärde kvartalet 2017 kommer
att vara något högre än i det tredje kvartalet."

Tidigare publicerade utsikter (17 juli 2017): "Vi förväntar att
efterfrågan under det tredje kvartalet 2017 kommer att vara lägre än
i det andra kvartalet."

Delårsrapporten har granskats av bolagets revisorer, se
granskningsrapporten på sida 24.

För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Tel: 046-36 72 31
Mobil: 0709-33 72 31
peter.torstensson@alfalaval.com
Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Tel: 046-36 74 82
Mobil: 0709-78 74 82
gabriella.grotte@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige
Organisationsnummer: 556587-8054

Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25
oktober 2017 klockan 7.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alfa-laval/r/alfa-laval-ab--publ--delarsrappor...
http://mb.cision.com/Main/905/2374818/741113.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.