Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-25

Alfa Laval: Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 juli - 30 september 2018

"Nästan alla Alfa Lavals slutmarknader utvecklades väl under kvartalet
jämfört med föregående år och 11 av 13 affärsenheter växte.
Orderingången minskade något sekventiellt, efter ett mycket starkt
andra kvartal.

Den organiska tillväxten i Marine-divisionen låg kvar på en hög nivå
och orderingången blev väsentligt högre än föregående år (+68%).
Marknadens efterfrågan på miljöapplikationer fortsatte att vara den
främsta tillväxtfaktorn. Affärsklimatet inom energisektorn fortsatte
också att förbättras jämfört med föregående år, vilket bidrog till
Energy-divisionens ordertillväxt (+14%). Divisionens positiva
utveckling var bred och täckte de flesta slutmarknader. Food &
Water-divisionen rapporterade också högre orderingång jämfört med
föregående år (+6%), med en god utveckling för de flesta
slutmarknader. Sekventiellt var orderingången lägre efter två mycket
starka kvartal.

Rörelseresultatet (justerad EBITA) fortsatte att växa snabbare än
faktureringen, till följd av en förbättrad produktivitet och god
kostnadskontroll inom hela bolaget. Alla tre divisionerna fortsatte
att leverera god lönsamhet och bidrog till att koncernen nådde en
rörelsemarginal på 17,1 procent.

I detta läge har vi inte sett någon signifikant påverkan från
geopolitiska frågor, såsom handelsdispyter och politiska spänningar.
Även om vi inte förväntar oss någon förändring på kort sikt, kan det
allmänna affärsklimatet påverkas negativt på längre sikt."

Tom Erixon, VD och koncernchef

Sammanfattning: tredje kvartalet

Orderingången ökade med 26 procent* till MSEK 11 357 (8 418).
Nettoomsättningen ökade med 17 procent* till MSEK 10 131 (8 169).
Justerad EBITA**: MSEK 1 736 (1 310).
Justerad EBITA-marginal**: 17,1 (16,0) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 458 (1 012).
Nettoresultat: MSEK 1 074 (672).
Resultat per aktie: SEK 2,56 (1,59).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 350 (1 044).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 50 (19).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande
poster: MSEK 39 (-).

Sammanfattning: nio första månaderna

Orderingången ökade med 21 procent* till MSEK 33 444 (26 848).
Nettoomsättningen ökade med 14 procent* till MSEK 29 457 (25 202).
Justerad EBITA**: MSEK 4 931 (3 999).
Justerad EBITA-marginal**: 16,7 (15,9) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 4 426 (3 013).
Nettoresultat: MSEK 3 240 (1 927).
Resultat per aktie: SEK 7,70 (4,57).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 3 393 (2 890).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 5 (190)
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande
poster: MSEK 137 (-).

* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal.

Utsikter för det fjärde kvartalet

"Efterfrågan i det fjärde kvartalet förväntas vara något högre än i
det tredje kvartalet."

Tidigare publicerade utsikter (16 juli 2018): "Vi förväntar att
efterfrågan under det tredje kvartalet 2018 kommer att vara något
lägre än i det andra kvartalet."

Delårsrapporten har granskats av bolagets revisorer, se
granskningsrapporten på sida 25.

Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25
oktober 2018 klockan 7.30 CET.

För mer information kontakta:

Peter Torstensson
Informationsdirektör
Tel. +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31
E-post: peter.torstensson@alfalaval.com

Gabriella Grotte,
Investor Relations Manager
Tel: +46 46 36 74 82,
Mobil: +46 709 78 74 82,
E-post: gabriella.grotte@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Organisationsnummer: 556587-8054

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alfa-laval/r/alfa-laval-ab--publ--delarsrappor...
http://mb.cision.com/Main/905/2653560/932276.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.