Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-31

Alfa Laval: Alfa Laval AB (publ) Fjärde kvartalet och årsbokslut 2016

"Som ett resultat av strategigenomgången lanserades ett
omstruktureringsprogram under hösten 2016. Detta fortlöpte väl och
den nya organisationen blev fullt operativ från den första januari i
år. Den kvarvarande engångskostnaden på 400 miljoner kronor,
relaterad till det initiativ som berör tillverkningsstrukturen,
belastade resultatet i det fjärde kvartalet. Detta initiativ
beräknas, i kombination med tidigare aviserade förändringar, ge
årliga besparingar på totalt 500 miljoner kronor.

Orderingången för det fjärde kvartalet förstärktes jämfört med det
tredje kvartalet, dels drivet av stora projekt inom Process
Technology och dels av en ökad efterfrågan på marin utrustning till
nya kryssningsfartyg. Ett antal större projekt, på totalt 545
miljoner kronor, annonserades under kvartalet, främst från
raffinaderi- och petrokemisektorerna. Samtidigt noterades något
förbättrade förutsättningar för övriga delar av affären som riktar
sig till olja & gas. Orderingången inom Marine & Diesel var
sekventiellt positiv med stöd från en god fartygsmix samt en
förbättrad efterfrågan på såväl pumpsystem som rökgasreningssystemet
PureSOx. Den amerikanska kustbevakningens godkännande av Alfa Laval
PureBallast i december innebär att förutsättningarna är goda för en
gradvis ökad orderingång för systemet, med start 2017.

Kostnadsutvecklingen under kvartalet var positiv. Initiativ inom
produktion och engineering levererade enligt plan samtidigt som vi
började se positiva effekter från justeringarna inom försäljning och
administration. Kapitalbindningen minskade och det operativa
kassaflödet blev starkt med 1,9 miljarder kronor i kvartalet." Tom
Erixson, VD och koncernchef

Sammanfattning: fjärde kvartalet

Orderingången minskade med 11 procent* till MSEK 8 709 (9 422).

Nettoomsättningen minskade med 12 procent* till MSEK 9 904 (10 805).

Justerad EBITA**: MSEK 1 488 (1 751).

Justerad EBITA-marginal**: 15,0 (16,2) procent.

Resultat efter finansiella poster: MSEK 877 (1 390).

Nettoresultat: MSEK 616 (935).

Resultat per aktie: SEK 1,46 (2,22).

Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 925 (1 875).

Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 141 (80).

Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande
poster: MSEK -400 (-).

Sammanfattning: helåret 2016

Orderingången minskade med 13 procent* till MSEK 32 060 (37 098).

Nettoomsättningen minskade med 10 procent* till MSEK 35 634 (39 746).

Justerad EBITA**: MSEK 5 553 (6 811).

Justerad EBITA-marginal**: 15,6 (17,1) procent.

Resultat efter finansiella poster: MSEK 3 325 (5 444).

Nettoresultat: MSEK 2 312 (3 861).

Resultat per aktie: SEK 5,46 (9,15).

Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 4 979 (5 850).

Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 478 (450).

Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande
poster: MSEK -1 500 (-).

* Exklusive valutaeffekter.
** Alternativa nyckeltal, definierade på sida 23.

Utsikter för det första kvartalet

"Vi förväntar att efterfrågan under det första kvartalet 2017 kommer
att vara något lägre än i det fjärde kvartalet."

Tidigare publicerade utsikter (25 oktober 2016): "Vi förväntar att
efterfrågan under det fjärde kvartalet 2016 kommer att vara på samma
nivå eller något högre än i det tredje kvartalet."

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om SEK 4,25
(4,25) per aktie.

Bokslutskommunikén för 2016 har granskats av bolagets revisorer, se
granskningsrapporten på sida 25.

För mer information kontakta:

Peter Torstensson
Senior Vice President, Communications
Tel: 046 - 36 72 31
Mobil: 0709 - 33 72 31
peter.torstensson@alfalaval.com

Gabriella Grotte
Investor Relations Manager
Tel: 046 - 36 74 82
Mobil: 0709 - 78 74 82
gabriella.grotte@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Organisationsnummer: 556587-8054

Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31
januari 2017 klockan 7.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alfa-laval/r/alfa-laval-ab--publ--fjarde-kvart...
http://mb.cision.com/Main/905/2176730/621103.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.