Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-28

Alfa Laval: Alfa Laval AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2014

Kommentar från Lars Renström, VD och koncernchef

"Orderingången uppgick till SEK 7,5 miljarder i det första kvartalet.
Färre stora order är den främsta förklaringen till den sekventiella
nedgången. Jämfört med motsvarande kvartal i fjol, steg orderingången
med 5 procent.

Inom Process Technology var basaffären stabil medan antalet stora
order sjönk från det fjärde kvartalets extraordinära nivåer.
Samtidigt ökade orderingången för Marine & Diesel från den höga nivå
som etablerades i det fjärde kvartalet, drivet av fjolårets höga
kontraktering hos varven. Miljölösningen Alfa Laval PureSOx
utvecklades fortsatt väl och flera order bokades från både befintliga
och nya kunder. Den marina serviceaffären tog fart, lyft av en ökad
efterfrågan på reservdelar liksom en högre reparationsaktivitet.
Equipments orderingång minskade något, dels till följd av den kalla
vintern i USA, men även på grund av den rådande osäkerheten i
Ryssland.

I Central- och Östeuropa präglades både Ryssland och Turkiet av
politisk osäkerhet medan övriga marknader i regionen var stabila. I
Asien ökade orderingången något då tillväxt inom basaffären
kompenserade för färre stora order. I Västeuropa var orderingången
något högre, medan färre stora order påverkade Nordamerika, som dock
hade en oförändrad basaffär.

Den 7:e april tecknade vi avtal om att förvärva det norska företaget
Frank Mohn AS - en ledande leverantör av pumpsystem för marin och
offshore. Vi förväntar oss att affären slutförs under maj månad,
efter godkännande från konkurrensmyndigheter."

Sammanfattning

Tre första månaderna*

Orderingången ökade med 5 procent** till MSEK 7 474 (7 130).
Omsättningen ökade med 2 procent** till MSEK 6 597 (6 505).
Rörelseresultatet, justerad EBITA, var MSEK 1 062 (1 067).
Rörelsemarginalen (justerad EBITA) var 16,1 (16,4) procent.
Resultatet efter finansiella poster var MSEK 794 (927).
Nettoresultatet var MSEK 564 (703).
Resultatet per aktie var SEK 1.34 (1.67).
Kassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till MSEK 592 (971).
Påverkan på EBITA av växelkurseffekter var MSEK -10 (-32).
Påverkan på resultatet efter finansiella poster av jämförelsestörande
poster var MSEK -60 (-).

* 2013 omräknat till IFRS 11. ** Exklusive valutaeffekter.
Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om SEK 3,75 (3,50) per
aktie.

Utsikter för det andra kvartalet

"Vi förväntar att efterfrågan under det andra kvartalet 2014 kommer
att vara på ungefär samma nivå som i det första kvartalet."

Tidigare publicerade utsikter (5 februari 2014): " "Vi förväntar att
efterfrågan under det första kvartalet 2014 kommer att vara på samma
nivå eller något lägre än i det fjärde kvartalet."

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

För mer information kontakta:

Peter Torstensson, Senior Vice President, Communications
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31
peter.torstensson@alfalaval.com

Gabriella Grotte, Ansvarig för Investor Relations
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82
gabriella.grotte@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige
Organisationsnummer: 556587-8054

Informationen är sådan som Alfa Laval AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 28 april 2014 kl 12.45.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alfa-laval/r/alfa-laval-ab--publ--kvartalsrapp...
http://mb.cision.com/Main/905/9575482/237879.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.