Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-06

Alfa Laval: Alfa Laval förvärvar Frank Mohn AS - ledande leverantör av pumpsystem för marin och offshore - och stärker erbjudandet inom flödeshantering

Alfa Laval - världsledande inom värmeöverföring, separering och
flödeshantering - har tecknat ett avtal om att förvärva Frank Mohn
AS, en ledande leverantör av dränkta pumpsystem till den marina
industrin och offshoremarknaden. Förvärvet stärker Alfa Lavals
produktportfölj inom flödeshantering, genom att addera en unik
teknologi för pumpsystem, samt befäster Alfa Lavals position som en
ledande leverantör till marin och offshore.

Avtalet innebär att Alfa Laval förvärvar Frank Mohn AS ("Frank Mohn"),
med produktnamnet Framo, för en total, kontant köpeskilling om NOK 13
miljarder, på en skuldfri basis, från Wimoh AS, ett bolag som
kontrolleras av familjen Mohn. Frank Mohn har huvudkontor i Bergen,
Norge och cirka 1 200 anställda. Under 2013 hade Frank Mohn en
orderingång om cirka NOK 6,1 miljarder och intäkter om cirka NOK 3,4
miljarder. Dess rörelsemarginal är väsentligt högre än Alfa Lavals.
Förvärvet förväntas ha en positiv inverkan på vinst per aktie från
och med genomförandet.

"Frank Mohn är ett utomordentligt företag som vi har följt under flera
år. Bolaget har mycket skickliga medarbetare, högkvalitativa
produkter och en marknadsledande position inom segment som erbjuder
attraktiva, långsiktiga tillväxtmöjligheter", säger Lars Renström, VD
och koncernchef för Alfa Laval. "Kombinationen Frank Mohn och Alfa
Laval skapar ett attraktivt erbjudande av produkter, system och
tjänster och det stärker vår position som ledande leverantör av
kritiska system till fartyg och produktionsenheter för olja och gas,
offshore - med en ojämförlig servicekapacitet."

Alfa Laval letar kontinuerligt efter nya möjligheter att expandera och
bedömer att de långsiktiga tillväxtmöjligheterna är mycket attraktiva
för den marina industrin samt offshoremarknaden för olja och gas.
Frank Mohn är en ledande leverantör av dränkta pumpsystem till dessa
marknader, under produktnamnet Framo.

Förvärvet av Frank Mohn stärker Alfa Lavals erbjudande inom
flödeshantering genom att addera industriella pumpsystem till den
existerande produktportföljen, vilken idag främst omfattar produkter
till sanitära applikationer, med höga krav på hygien.

Till den marina marknaden är Frank Mohns primära produkt ett unikt
dränkt pumpsystem, vilket bidrar till att maximera
kapacitetsutnyttjandet ombord på tankers som fraktar raffinerade
petroleumprodukter och kemikalier. Systemet möjliggör en säker och
flexibel lasthantering, vilket ger kortare tid i hamn och färre resor
med barlast.

Inom olja och gas erbjuder Frank Mohn helhetslösningar avseende
pumpsystem för offshoreinstallationer, däribland pumpsystem för
havsvatten, vatteninjektion och brandsläckning vilka bidrar till en
säker och effektiv drift.

Serviceverksamheten erbjuder tekniskt support under installationsfasen
av ett projekt samt professionell service under installationens
livstid. Service stod för drygt 20 procent av den totala omsättningen
2013.

"Konsolidering och globalisering sker i alla industrier. Vi har visat
konkurrenskraft genom innovation, kvalitet och genom en långsiktig
syn i relationerna med våra kunder. Alfa Lavals engagemang och
fokusering på kvalitetsprodukter till en internationell marknad är
ett arv vi delar", säger Trond Mohn, styrelseordförande för Frank
Mohn AS. "Våra kunder och anställda ser Alfa Laval som en pålitlig
leverantör av värmeväxlare och separatorer över flera generationer."

Trond Mohn fortsätter: "Alfa Laval är det enda bolag som vi kunde se
som en ansvarsfull och långsiktig ägare av Frank Mohn AS och jag är
väldigt glad att vi har kunnat nå en överenskommelse. Genom Alfa
Lavals industriella plattform och globala spännvidd är vi övertygade
om att Framo kommer att fortsätta möta kundernas önskemål och
utveckla sin ledande position på den globala marknaden."

Förvärvet av Frank Mohn finansieras med existerande lånelöften samt en
säkerställd bryggfinansiering. Alfa Lavals nettoskuld/EBITDA på pro
forma basis (efter förvärvets fullföljande) beräknas vara cirka 2,5x.
Transaktionen förväntas ha en positiv inverkan på vinst per aktie
från förvärvets fullföljande och årliga synergier beräknas bli cirka
NOK 120 miljoner, gradvis realiserade över en treårsperiod.

Alfa Laval avser, efter transaktionens fullföljande, att inkludera
Frank Mohn och produktnamnet Framo i Marine & Dieseldivisionen, som
leds av Peter Leifland, direktör inom Alfa Laval Group. Verksamheten
kommer att hållas ihop under befintlig ledning och bilda ett nytt
segment inom Marine & Diesel. Aktiviteterna i Bergenområdet: det nya
kontoret samt försäljnings- och servicecentrumet i Askøy - liksom
produktionsenheterna i Fusa, Flatøy och Frekhaug - blir Alfa Lavals
kompetenscenter för marin- och offshorepumpsystem. Tillsammans med
Alfa Lavals övriga marina kompetenscenter i Aalborg, Danmark, och
Tumba, Sverige, skapas en ännu starkare leverantör till den marina
industrin och offshoremarknaden.

Fullföljandet av transaktionen är föremål för godkännanden av
konkurrensmyndigheter.

Alfa Lavals förvärvsstrategi baseras på affärsidén att ständigt
optimera kundernas processer. Det betyder att Alfa Laval strävar
efter att genomföra förvärv och skapa allianser som stärker
befintliga nyckelteknologier genom att addera nya lösningar liksom
kompletterande produkter och kanaler. De senaste fem åren har Alfa
Laval förvärvat 20 företag med en total försäljning året före
förvärvstillfället, om cirka SEK 7,5 miljarder.

Visste du att… IEA förväntar sig att efterfrågan på olja kommer att
öka med 27 procent mellan 2012 och 2035, till 101 miljoner fat per
dag och att hela två tredjedelar av den tillväxten kommer att härröra
från Asien, med Kina i täten?

Alfa Laval kommer att hålla en telefonkonferens den 7 april, klockan
9.00

För att delta vid telefonkonferensen, arrangerad av Alfa Lavals VD och
koncernchef Lars Renström samt ekonomi- och finansdirektör Thomas
Thuresson, vänligen registrera er via länken nedan. Vid registrering
erhålls telefonnummer, deltagarkod samt konferenskod. Var god ring in
10 minuter före utsatt starttid.

https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=027199&Conf=2...

Om ni önskar lyssna på konferensen i efterhand, vänligen ring +44
(0)20 7031 4064 eller +46 (0)8 5052 0333, konferensskod är 94 31 64.
Uppspelningen kommer att finnas tillgänglig till och med fredag, 11
april. Därefter kommer uppspelningen att finnas tillgänglig för
nedladdning på www.alfalaval.com/investerare. En utskrift kommer även
att publiceras på hemsidan inom ett par dagar.

Om Frank Mohn
Frank Mohn, med huvudkontor i Bergen, Norge, är en ledande tillverkare
av dränkta pumpsystem. Från det att företaget grundades 1938 har
Frank Mohn vuxit till en världsomspännande organisation med
dotterbolag på tre kontinenter.

Affärsområdena omfattar marina pumpsystem, offshore pumpsystem och
system för oljeåtervinning. Frank Mohns kunder återfinns primärt inom
shipping- och offshoremarknaderna. Framos hydrauliska dränkta
pumpsystem hanterar olika typer av flytande last med en effektivitet
som sparar tid för dess kunder.

Under 2013 hade Frank Mohn omkring 1 200 anställda, intäkter om NOK
3,4 miljarder och en orderingång om NOK 6,1 miljarder.

www.framo.com

Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och
processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna
värmeöverföring, separering och flödeshantering.

Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra
prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla,
separera och transportera produkter i industrier som framställer
livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och
etanol.

Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i
verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och
avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.

Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i
nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen.

Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2013 en omsättning på
cirka 29,9 miljarder kronor och 16 300 anställda.

www.alfalaval.com

I samband med transaktionen har SEB agerat som finansiell rådgivare
till Alfa Laval och stått för bryggfinansieringen. Vidare har BA-HR
agerat juridisk rådgivare, Golder miljörådgivare och PWC
redovisnings- samt skatterådgivare.

För vidare information, var god kontakta:

Lars Renström Thomas Thuresson Peter Torstensson
VD och koncernchef Ekonomi- och finansdirektör Informationsdirektör
Alfa Laval AB Alfa Laval AB Alfa Laval AB
Tel: +46 46 36 72 00 Tel: +46 46 36 72 40 Tel: +46 46 36 72 31

Informationen i denna pressrelease publicerades den 7 april 2014,
klockan 08.30.

Framtidsinriktade uttalanden
Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden.
Sådana uttalanden utgör inga utfästelser vad gäller framtida resultat
och är föremål för inneboende risker och osäkerhetsmoment.
Framåtblickande uttalanden kan identifieras av att de inte strikt
relaterar till historisk eller nuvarande fakta och inkluderar uttryck
såsom "kan", "kommer", "förväntas", "tror", "antar", "planerar",
"avser", "uppskattar", "beräknar", "förutser", "siktar",
"prognostiserar", "söker", "skulle kunna" eller en negation av sådana
termer och andra variationer av sådana eller jämförbara uttryck.
Framtidsinriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till,
uttalanden om den framtida verksamheten för Frank Mohn AS med
anledning av och till följd av förvärvet. Dessa uttalanden
återspeglar Alfa Lavals förväntningar i nuläget och är baserade på
information som just nu finns tillgänglig för Alfa Laval samt är
beroende av diverse antaganden, likväl som risker och
osäkerhetsmoment som kan ligga utanför Alfa Lavals kontroll. De
faktiska resultaten kan avvika väsentligt från vad som uttryckts
eller antytts i den framtidsinriktade informationen. Alla sådana
framtidsinriktade uttalanden gäller endast för den dag de lämnats och
Alfa Laval har inte någon skyldighet (och åtar sig uttryckligen ingen
sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera sådana
framtidsinriktade uttalanden antingen till följd av ny information,
framtida händelser eller dylikt, med undantag för vad som följer av
gällande lag.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alfa-laval/r/alfa-laval-forvarvar-frank-mohn-a...
http://mb.cision.com/Main/905/9564569/229788.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.