Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-12

Alfa Laval aloittaa Neleksen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Neleksen osakkeista 13.8.2020

Nasdaq Helsinki Oy Helsingin Pörssin tiedote Alfa Laval aloittaa Neleksen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Neleksen osakkeista 13.8.2020 TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKISTAA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN HONGKONGIN ERITYISHALLINTOALUEELLA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA, TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN. LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA "TÄRKEÄÄ TIETOA". Alfa Laval aloittaa Neleksen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Neleksen osakkeista 13.8.2020 Alfa Laval AB (publ), 12.8.2020 klo 16.30 CEST (klo 17.30 Suomen aikaa) Alfa Laval AB (publ) (”Alfa Laval” tai ”Tarjouksentekijä”) ja Neles Oyj (”Neles” tai ”Yhtiö”) tiedottivat 13.7.2020 allekirjoittaneensa yhdistymissopimuksen (”Yhdistymissopimus”), jonka mukaan Alfa Laval sitoutui tekemään vapaaehtoisen Neleksen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Neleksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista (”Ostotarjous”). Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan suomenkielisen version (”Tarjousasiakirja”). Ostotarjouksen hyväksymisaika (”Tarjousaika”) alkaa 13.8.2020 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 22.10.2020 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei Tarjousaikaa jatketa Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Tällä hetkellä Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan vuoden 2020 neljännen vuosineljänneksen aikana. Tarjousasiakirja on saatavilla suomen- ja englanninkielisenä 13.8.2020 alkaen Alfa Lavalin pääkonttorissa osoitteessa Rudeboksvägen 1, 226 55 Lund, Ruotsi, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki, Suomi ja Nasdaq Helsingissä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki, Suomi. Tarjousasiakirjan sähköinen versio on saatavilla suomen- ja englanninkielisenä 13.8.2020 alkaen internetissä osoitteissa https://www.alfalaval.com/investors ja https://sebgroup.com/large-corporates-and-institutions/prospectuses-and-download s/prospectuses, sekä suomenkielisenä 13.8.2020 alkaen internetissä osoitteessa www.neles.com/ostotarjous-alfalaval ja englanninkielisenä 13.8.2020 alkaen internetissä osoitteessa www.neles.com/offer-alfalaval. Tarjottava vastike on 11,50 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty (”Tarjousvastike”). Tarjousvastike on määritetty perustuen 150 197 895 liikkeeseen laskettuun ja ulkona olevaan Neleksen osakkeeseen 13.7.2020. Mikäli Neleksen liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä muuttuu uusien osakkeiden liikkeeseenlaskun, uudelleen luokittelun, osakkeiden jakamisen (split) tai muun vastaavan toimenpiteen seurauksena, tai mikäli Neles jakaa osinkoa tai muutoin jakaa varoja tai mitä tahansa muuta varallisuuttaan osakkeenomistajilleen, tai jos täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä mainitun osalta tulee ennen Ostotarjouksen toteuttamista, Tarjousvastiketta alennetaan vastaavasti euro eurosta -periaatteella. Neleksen hallituksen jäsenet, jotka osallistuivat päätöksentekoon, ovat yksimielisesti päättäneet suositella osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä. Cevian Capital Partners Limited, joka omistaa noin 10,9 prosenttia Yhtiön liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, on tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutunut hyväksymään Ostotarjouksen. Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten edellytysten täyttymiselle tai niistä luopumiselle Tarjouksentekijän toimesta sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen. Näihin edellytyksiin kuuluvat muun muassa kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saaminen sekä se, että Ostotarjous on hyväksytty sellaisten osakkeiden osalta, jotka edustavat yhdessä Tarjouksentekijän muutoin ennen Tarjousaikaa tai Tarjousajan aikana hankkimien osakkeiden kanssa yli kahta kolmasosaa (2/3) Neleksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Useimpien suomalaisten arvo-osuustilinhoitajien odotetaan lähettävän asiakkainaan oleville Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Neleksen osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät ohjeet ja hyväksymislomakkeen. Neleksen osakkeenomistajien, jotka eivät saa tällaisia ohjeita tai hyväksymislomaketta arvo-osuustilinhoitajaltaan tai omaisuudenhoitajaltaan, tulisi ensisijaisesti ottaa yhteyttä arvo-osuustilinhoitajaansa tai omaisuudenhoitajaansa. Tällaiset osakkeenomistajat voivat toissijaisesti ottaa yhteyttä Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):iin lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen NelesOffer@seb.fi saadakseen tietoja hyväksynnän antamisesta. Neleksen osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee antaa hyväksyntänsä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tarjouksentekijä ei lähetä hyväksymislomaketta tai muita Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tällaisille Neleksen osakkeenomistajille. Tarjouksentekijä ilmoittaa Ostotarjouksen alustavan tuloksen arviolta ensimmäisenä (1.) Tarjousajan (sellaisena kuin sitä on tapauksesta riippuen jatkettu tai se on keskeytetty) päättymistä seuraavana suomalaisena pankkipäivänä. Tarjouksentekijä ilmoittaa alustavan tuloksen julkistamisen yhteydessä toteutetaanko Ostotarjous, mikäli toteuttamisedellytykset täyttyvät tai niistä luovutaan lopullisen tuloksen julkistamispäivänä, ja jatketaanko Tarjousaikaa. Tarjouksentekijä ilmoittaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen arviolta kolmantena (3.) Tarjousajan (sellaisena kuin sitä on tapauksesta riippuen jatkettu tai se on keskeytetty) päättymistä seuraavana suomalaisena pankkipäivänä. Lopullista tulosta koskevassa ilmoituksessa vahvistetaan (i) niiden osakkeiden prosenttimäärä, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, sekä (ii) toteutetaanko Ostotarjous. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hankkia Neleksen osakkeita Tarjousaikana (sellaisena kuin sitä on tapauksesta riippuen jatkettu) ja mahdollisena jälkikäteisenä Tarjousaikana sekä näitä ennen ja näiden jälkeen julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muulla tavoin Ostotarjouksen ulkopuolella siinä määrin kuin se on sallittua soveltuvan lainsäädännön ja sääntelyn mukaan. Ostotarjouksen ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä (Liite 1). SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimii Alfa Lavalin taloudellisena neuvonantajana ja järjestäjänä Ostotarjouksen yhteydessä. Avance Asianajotoimisto Oy, Advokatfirman Vinge KB ja Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP toimivat Alfa Lavalin oikeudellisina neuvontajina Ostotarjouksen yhteydessä. Morgan Stanley & Co. International plc toimii Neleksen taloudellisena neuvonantajana Ostotarjouksen yhteydessä. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Neleksen oikeudellisena neuvontajana Ostotarjouksen yhteydessä. Lisätietoja sijoittajille: Joel Davidsson Sijoittajasuhdejohtaja Alfa Laval Matkapuhelin: +46730354603 joel.davidsson@alfalaval.com Rita Uotila Sijoittajasuhdejohtaja Neles Puh: +358 400 954 141 rita.uotila@neles.com Lisätietoja tiedotusvälineille: Peter Torstensson Johtava asiantuntija, Brändi & Strateginen viestintä Alfa Laval Matkapuhelin: +46709337231 / +46709337201 peter.torstensson@alfalaval.com Tietoa Alfa Lavalista Alfa Laval toimii energia-, meri- sekä elintarvike- ja vesiteollisuuden aloilla tarjoten asiantuntemustaan, tuotteitaan ja palveluitaan lukuisille eri teollisuudenaloille noin 100 maassa. Yhtiö on sitoutunut optimoimaan prosesseja, luomaan vastuullista kasvua ja edistämään kehitystä – tehden aina kaikkensa tukeakseen asiakkaitaan näiden liiketoimintatavoitteiden ja kestävän kehityksen päämäärien saavuttamisessa. Alfa Lavalin innovatiivisia teknologioita käytetään materiaalien puhdistamiseen, jalostamiseen ja uusiokäyttöön, mikä edistää vastuullisempaa luonnonvarojen käyttöä. Ne myötävaikuttavat energiatehokkuuden parantamiseen ja lämmön talteenoton lisäämiseen, vedenkäsittelyn parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen. Näin ollen Alfa Laval ei luo lisäarvoa ainoastaan asiakkailleen, vaan myös ihmisille ja planeetalle. Parannamme maailmaa, joka päivä. Kyseessä on mottomme mukaisesti Advancing better™. Alfa Lavalilla on 17 500 työntekijää. Vuosimyynti vuonna 2019 oli 46,5 miljardia Ruotsin kruunua (noin 4,4 miljardia euroa). Yhtiö on noteerattu Nasdaq OMX:ssä. Alfa Lavalin keskeiset taloudelliset tunnusluvut on tiivistetty alla. Taloudelliset tunnusluvut (2019, miljoonaa Ruotsin kruunua)1 ------------------------------------------------------------- Liikevaihto 46 517 ------------------------------------------------------------ Liikevoitto (EBIT) 7 198 ------------------------------------------------------------ Oikaistu EBITA2 7 989 ------------------------------------------------------------ Taseen loppusumma (per 31.12.2019) 64 396 ------------------------------------------------------------ 1 Alfa Laval -konsernin vuoden 2019 vuosikertomuksen mukaan. 2 Määriteltynä liikevoitoksi ennen arvonnousujen poistoja, oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä. Tietoa Neleksestä Neles on maailmanlaajuisesti johtava virtauksensäätöratkaisujen ja -palveluiden tarjoaja. Yhtiön venttiilit ja venttiiliautomaatioteknologiat tunnetaan niiden laadusta, luotettavuudesta ja korkeimman luokan turvallisuudesta. Neleksen asiakkaat toimivat öljyn- ja kaasunjalostusteollisuuden, sellu-, paperi- ja biotuoteteollisuuden, kemianteollisuuden sekä muiden prosessiteollisuuksien aloilla. Neleksen kaupankäynti itsenäisenä yhtiönä alkoi 1.7.2020 Metso Oyj:n osittaisjakautumisen seurau...

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.