Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-28

Alfa Laval: Kommuniké från Årsstämman i Alfa Laval AB

Alfa Laval AB höll idag, måndagen den 28 april 2014, årsstämma i Färs
& Frosta Sparbank Arena i Lund. Fler än 400 aktieägare, ombud, gäster
och funktionärer var närvarande vid stämman, som leddes av Anders
Narvinger.

Vid stämman sammanfattade VD och koncernchef Lars Renström fjolåret,
då Alfa Laval, trots den osäkerhet som fortsatte att prägla
världsekonomin, såg orderingång och omsättning stiga med vardera 4
procent till 30,3 respektive 29,9 miljarder kronor, exklusive
valutapåverkan. En accelererande efterfrågan noterades inom
varvsindustrin, samtidigt som områden kopplade till olja och gas
visade en fortsatt god utveckling. Han betonade Alfa Lavals fortsatta
fokus på forskning och utveckling och berättade även om det marina
test- och utbildningscenter som etablerades i Aalborg, Danmark. Ett
annat viktigt område som berördes var eftermarknaden, där målet är
att öka marknadsandelen på den installerade basen av produkter, genom
att ta ett tydligare ägarskap på ett mer proaktivt sätt. På medellång
och lång sikt förväntas Serviceverksamheten ge ett betydande bidrag
till både lönsamhet och tillväxt

Lars Renströms fullständiga tal går att ladda ner från
"www.alfalaval.com/investerare".

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag
till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes
till 3:75 kronor per aktie. Stämman beslutade också om ansvarsfrihet
åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Till styrelseledamöter omvaldes Gunilla Berg, Björn Hägglund, Ulla
Litzén, Anders Narvinger, Arne Frank, Finn Rausing, Jörn Rausing, Ulf
Wiinberg och Lars Renström. Anders Narvinger valdes till styrelsens
ordförande. Valberedningens förslag vad gäller revisorer antogs och
auktoriserade revisorerna Helene Willberg och Håkan Olsson Reising
valdes till bolagets revisorer för det kommande året. De
auktoriserade revisorerna David Olow och Duane Swanson valdes till
bolagets revisorssuppleanter.

Stämman fastställde styrelsearvodet för 2014 i linje med
valberedningens förslag. Arvode utgår därmed med 4 575 000 kronor, en
höjning från 4 395 000 kronor för 2013. Tillkommer gör fastlagt
arvode för arbete i styrelsens utskott.

Stämman fastställde också de föreslagna riktlinjerna för ersättning
till ledande befattningshavare, vilket inkluderar såväl fast
kompensation, som ett kortsiktigt och ett långsiktigt program för
rörlig ersättning.

För fullständiga förslag och beslutsformuleringar se
www.alfalaval.com.

Lund den 28 april 2014

Alfa Laval AB
(publ.)

För ytterligare information kontakta gärna:

Peter Torstensson,
Informationsdirektör,
Alfa Laval AB
Tel: 046 - 36 72 31
Mobil: 0709 - 33 72 31

Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: 046 - 36 74 82
Mobil: 0709 - 78 74 82

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alfa-laval/r/kommunike-fran-arsstamman-i-alfa-...
http://mb.cision.com/Main/905/9574475/238156.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.