Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-17

Alimak Group AB: Alimak Group: Delårsrapport januari-juni 2017

Stark tillväxt under kvartalet

· Stabil orderingång, stabila intäkter och stabilt resultat
· Fortsatt starkt resultat inom Construction Equipment och After
Sales

· Integrationen fortlöper enligt plan och de förvärvade bolagen
tillför ett betydande bidrag till orderingång och intäkter

Andra kvartalet

· Orderingången ökade med 120% till 1 193 MSEK (543) med en
organisk tillväxt om 14%

· Intäkterna ökade med 128% till 1 194 MSEK (524) med en organisk
tillväxt om 20%

· EBITA just. ökade till 173 MSEK (92), marginalen var 14,5% (17,6)
· EBITA ökade till 171 MSEK (92), marginalen var 14,3% (17,6)
· Rörelseresultatet, EBIT, ökade till 156 MSEK (92), marginalen var
13,1% (17,6)

· Resultat efter skatt uppgick till 79 MSEK (65)
· Vinst per aktie uppgick till 1,48 SEK (1,38)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 44 MSEK
(67)

Januari - Juni

· Orderingången ökade med 92% till 2 136 MSEK (1 113) med en
organisk tillväxt om 14%

· Intäkterna ökade med 101% till 1 971 MSEK (980) med en organisk
tillväxt om 14%

· EBITA just. ökade till 264 MSEK (153), marginalen var 13,4%
(15,6)

· EBITA ökade till 256 MSEK (153), marginalen var 13,0% (15,6)
· Rörelseresultatet, EBIT, ökade till 235 MSEK (152), marginalen
var 11,9% (15,5)

· Resultat efter skatt uppgick till 129 MSEK (94)
· Vinst per aktie uppgick till 2,57 SEK (2,00)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 88 MSEK
(97)

Ledningens bedömning: Om de företag som förvärvades under första
kvartalet 2017, Avanti Wind Systems och Facade

Access Group, hade varit konsoliderade fullt ut i koncernen den 1
januari 2016 skulle tillväxten av orderingången under

perioden januari-juni 2017 ha varit 17% och intäktsökningen skulle ha
varit 10% jämfört med motsvarande period 2016

(proforma-siffror finns på sidan 17, tabell 2).

Telefonkonferens / Audiocast:

Med anledning av delårsrapporten anordnas en telefonkonferens /
audiocast torsdag 17 augusti kl. 10.00 CET. VD, Tormod Gunleiksrud
och finanschef Per Ekstedt kommer att presentera och kommentera
rapporten.

Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via audiocast.

Uppgifter till telefonkonferens:
SE: +46856642666

UK: +442030089804

Länk till audiocast:

https://tv.streamfabriken.com/alimak-group-q2-2017

För mer information, kontakta:

Per Ekstedt, CFO, telefon: 08-402 14 57

Sofia Wretman, Kommunikations- och IR-chef, telefon: 08-402 14 41

Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2017 kl.
08.00 CET.

Alimak Group

Alimak är en världsledande leverantör av vertikala transport-lösningar
för industri- och byggsektorn i mer än 100 länder. Alimak utvecklar,
tillverkar, säljer och utför service av vertikala transportlösningar
med fokus på att skapa mervärde för kunden genom säkerhet, högre
produktivitet och kostnadseffektivitet. Gruppens produkter och
lösningar saluförs under varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech
och Avanti. Alimak har mer än 60 000 hissar, plattformar,
servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Alimak
grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12
fabriker i 8 länder och 2400 anställda globalt. www.alimakgroup.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alimak-group-ab/r/alimak-group--delarsrapport-...
http://mb.cision.com/Main/12476/2327308/710415.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.