Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-05

Alimak Group AB: Alimak Group förvärvar Avanti Wind Systems och avser att föreslå en nyemission på upp till 800 MSEK

Avanti Wind Systems A/S (Avanti) är marknadsledande inom vertikala
transportlösningar för vindkraftverkstorn och har stark global
marknadsposition. Förvärvet breddar och diversifierar Alimak Groups
produktportfölj och möjliggör expansion till ett växande område inom
förnybar energi. Företagsvärdet (Enterprise value) uppgår till 91
MEUR, vilket motsvarar ett normaliserat EV/EBIT på 9,5x (proforma
2016). Förvärvet kommer att finansieras genom ett överbryggningslån
avsett att återbetalas genom intäkterna från en föreslagen nyemission
av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Alimak Group
AB på upp till 800 MSEK.

Avanti tillhandahåller permanent installerad vertikal access för
vindkraftsindustrin, har lång livslängd och uppfyller höga
säkerhetskrav. Avanti grundades 1885 och har idag fler än 30 000
servicehissar installerade globalt. Avantis nettoomsättning för 2016
förväntas uppgå till 98 MEUR och bolaget är verksamt globalt med sex
produktionsanläggningar i Danmark, Spanien, Kina, USA och Brasilien.

"Behovet av servicehissar för vindkraftverkstorn förväntas öka de
närmaste åren på grund av tornens högre höjder och ökade
säkerhetskrav. Förvärvet utökar och breddar vad vi kan erbjuda våra
industrikunder globalt inom vertikala transportlösningar. Det
möjliggör korsförsäljning och att adderar möjligheten att utveckla
eftermarknadsaffären väl i linje med Alimaks strategi och
affärsmodell", säger Tormod Gunleiksrud, CEO på Alimak Group.

"Att bli en del av Alimak Group gör att Avanti kan fortsätta
utvecklingen av förstklassiga säkerhetsprodukter och lösningar för
våra kunder inom vindkraftsindustrin. Förvärvet passar Avanti perfekt
strategiskt och vi ser fram emot att bli en del av världens ledande
företag inom vertikala transportlösningar", säger Erik Laursen, CEO
på Avanti Group.

Genom förvärvet tar Alimak Group ytterligare ett steg framåt inom den
globala vertikala transportindustrin och den årliga nettoomsättningen
för koncernen kommer att öka från cirka 3 200 MSEK till 4 200 MSEK.
Antalet anställda kommer att öka från 1 900 till 2 300. Den globalt
installerade basen ökar från ca 36 000 till 66 000 enheter.

Förvärvet är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden och
förväntas slutföras under första kvartalet 2017. Synergieffekter
kommer främst att finnas inom inköp och tillverkning, genom
korsförsäljning och i utveckling av eftermarknadsaffären. Förvärvet
förväntas påverka vinsten per aktie positivt och bidra positivt till
kassaflödet. Integrationskostnaderna beräknas till ca 43 MSEK.

Förvärvet finansieras genom ett överbryggningslån som arrangerats av
Alimak Groups nuvarande banker. Efter förvärvets stängning kommer
Alimak Groups kapitalstruktur att ha en förväntad skuldsättningsgrad
(nettoskuldsättning/EBITDA) på ca 3,7x, vilket överstiger målet för
skuldsättningsgraden som är 2,0x. I enlighet med Alimak Groups
finansiella mål ska Alimak Groups kapitalstruktur möjliggöra en hög
grad av finansiell flexibilitet och medge strategiska initiativ.

Av denna anledning kommer Alimak Groups styrelse att kalla till en
extra bolagsstämma för aktieägarna. Stämman kommer att hållas i
januari 2017 för att erhålla bemyndigande för styrelsen att besluta
om en nyemission på upp till 800 MSEK med företrädesrätt för
befintliga aktieägare. Nyemissionen kommer att ske någon gång efter
att bokslutskommunikén har publicerats och förväntas vara slutförd i
början av andra kvartalet 2017.

Med anledning av de nyligen genomförda förvärven av Facade Access
Group och Avanti Wind Systems, kommer Alimak Group att senarelägga
publiceringen av sin bokslutskommitté för verksamhetsåret 2016 till
23 februari 2017 (ursprungligt datum var 16 februari). Under
eftermiddagen den 23 februari kommer Alimak Group att anordna en
Investor Update, press- och analytikerkonferens med presentation av
nya finansiella mål.

Ett meddelande till den extra bolagsstämman kommer att publiceras
separat och kommer att finnas tillgängligt på www.alimakgroup.com. En
detaljerad tidsplan och villkor för nyemissionen kommer att meddelas
vid ett senare tillfälle.

Alimak Groups huvudaktieägare, Triton, Lannebo Fonder, Swedbank Robur
och York Capital Management, vilka tillsammans har nära 60 % av
aktiekapitalet och rösterna, har meddelat att de på den extra
bolagsstämman har för avsikt att rösta för att bemyndiga styrelsen
att besluta om nyemissionen och att de kommer att teckna för sina
respektive aktier i emissionen.

Kirkland & Ellis har varit Alimak Groups rådgivare vid förvärvet av
Avanti.

Telefonkonferens och audiocast:

Alimak Groups CEO, Tormod Gunleiksrud och CFO, Stefan Rinaldo, kommer
att presentera förvärvet på en telefonkonferens och audiocast
måndagen den 5 december 2016 klockan 11.00 (CET).

SE: +46 856642699

UK: +44 (0)2030089807

Presentationen kan också följas via webcast

https://wonderland.videosync.fi/alimak-group-press-conference

För ytterligare information:
Sofia Wretman, Head of Communications & IR, Telefon: +46 8 402 14 40

Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2016 kl.
07.30 CET.

Om Alimak Group
Alimak är en världsledande leverantör av hissar, plattformar och
eftermarknadstjänster för industri- och byggsektorn. Koncernen har
tillverkning i Sverige och i Kina och ett försäljnings- och
servicenätverk i mer än 90 länder som levererar och underhåller
vertikala transportlösningar. Idag finns över 22 000 hissar och
plattformar installerade globalt. Alimak grundades 1948 i Skellefteå,
har sitt huvudkontor i Stockholm och 1200 anställda världen över.
Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. www.alimakgroup.com

Avanti Group
Avanti är världsledande inom servicehissar, system för
säkerhetsstegar, säkerhetsutrustning, inre utrustning till torn och
eftermarknadstjänster för vindkraftverkstorn. Koncernen har
tillverkningsanläggningar i Danmark, Spanien, Kina, USA och Brasilien
och försäljningskontor i nio länder som förser och underhåller kunder
på alla större marknader för vindkraftverk. Fram till idag har Avanti
installerat över 30 000 servicehissar globalt. Avanti grundades 1885
i Köpenhamn och har idag över 400 anställda över hela världen.
www.avanti-online.com

Sofia Wretman, Head of Communications & IR, Telefon: +46 8 402 14 40

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alimak-group-ab/r/alimak-group-forvarvar-avant...
http://mb.cision.com/Main/12476/2136861/599348.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.