Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-05

Alimak Group AB: Alimak Groups företrädesmission fulltecknad

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till,
Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan
publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar
eller regler.

Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Alimak Groups AB:s (publ) ("Alimak" eller "Bolaget") nyemission med
företrädesrätt för Bolagets aktieägare har fulltecknats.
Teckningsperioden i emissionen avslutades den 31 mars 2017. I
emissionen har 10 824 460 aktier, motsvarande cirka 99,9 procent av
de erbjudna aktierna, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill
har teckningsanmälningar motsvarande 4 634 008 aktier mottagits för
teckning utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 42,8
procent av antalet aktier i emissionen. Emissionen har därmed
övertecknats. Genom emissionen kommer Alimak att tillföras cirka 791
miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att
tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i det prospekt
som offentliggjordes den 13 mars 2017. Besked om tilldelning till de
personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas
distribueras den 6 april 2017. Tecknade och tilldelade aktier ska
betalas kontant senast på likviddagen, den 11 april 2017, i enlighet
med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade
aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive
förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att
meddelas.

Genom emissionen kommer Alimaks aktiekapital öka med 216 631,44 kronor
från 866 525,78 kronor till 1 083 157,22 kronor och det totala
antalet aktier kommer öka med 10 831 572 aktier från 43 326 289
aktier till 54 157 861 aktier när emissionen har registrerats hos
Bolagsverket.

De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli
föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med tisdagen den 11
april 2017. Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter
förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med
torsdagen den 20 april 2017.

Rådgivare

Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare och Hannes
Snellman Advokatbyrå är legal rådgivare till Alimak i samband med
emissionen.

För mer information, kontakta:

Per Ekstedt, CFO, Telefon +46 8 402 14 57

Sofia Wretman, Head of IR & Communication, Telefon: +46 8 402 14 41

Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 april 2017 kl. 18:00 CET.

Om Alimak Group

Alimak är en världsledande leverantör av vertikala transport-lösningar
för industri- och byggsektorn i mer än 100 länder. Alimak utvecklar,
tillverkar, säljer och utför service av vertikala transportlösningar
med fokus på att skapa mervärde för kunden genom säkerhet, högre
produktivitet och kostnadseffektivitet. Gruppens produkter och
lösningar saluförs under varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech
och Avanti. Alimak har mer än 60 000 hissar, plattformar,
servicehissar och BMUenheter installerade runt om i världen. Alimak
grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12
fabriker i 8 länder och 2400 anställda globalt. www.alimakgroup.com

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=420548...
http://mb.cision.com/Main/12476/2233301/653794.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.