Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-06

Allenex AB: DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2016

För perioden januari-mars

· Nettoomsättningen för perioden blev 32,6 (33,7) Mkr.
· Rörelseresultatet (EBIT) för perioden blev 1,7 (5,8) Mkr.
· Rörelsemarginalen för perioden blev 5 (17) procent.
· Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 0,4 (5,5) Mkr.
· Resultatet per aktie för perioden såväl före som efter utspädning
var 0,00 (0,05) kr.

Väsentliga händelser under första kvartalet och efter rapportperiodens
utgång

· CareDx, Inc har den 9 februari 2016 offentliggjort justerade
villkor i sitt erbjudande till samtliga aktieägare. Styrelsens
rekommendation kvarstår.

· CareDx, Inc har den 8 april 2016 offentliggjort att erbjudandet
till aktieägarna i Allenex har accepterats av aktieägare som
representerar sammanlagt 118 207 862 aktier, motsvarande cirka 98,3
procent av antalet utestående aktier, samt att erbjudandet är
ovillkorat. CareDx avser att påkalla tvångsinlösen av de resterande
aktierna i bolaget och i samband med detta verka för avnotering av
aktien från NASDAQ Stockholm.

VD och koncernchef Anders Karlssons kommentar till första kvartalet
2016:

"Vi ser en fortsatt ökning av försäljningen i USA med mer än 10% under
det första kvartalet jämfört med föregående år. Det är glädjande att
den investering i marknadsutveckling som inleddes för två år sedan
fortsatt driver försäljningen på företagets enskilt viktigaste
marknad. Även om omsättning och EBIT totalt sett minskat måste
beaktas att första kvartalet 2015 var osedvanligt starkt samt att
påsken i år infallit under mars månad. CareDx har efter
rapportperiodens utgång slutfört förvärvet av Allenex. I det
sammanslagna bolaget kommer en stark produktportfölj av diagnostiska
produkter för testning av transplantationspatienter såväl före som
efter transplantation att kunna erbjudas

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, CEO Allenex AB, tel: 070-918 00 10, e-mail:
anders.karlsson@allenex.se

Allenex AB offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj
2016, kl. 12.30. Allenex är ett life science-bolag som utvecklar,
tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare
transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden.
Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag
(ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 57 personer inom
Allenex-koncernen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/allenex-ab/r/delarsrapport-jan-mar-2016,c2003800
http://mb.cision.com/Main/708/2003800/512207.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.