Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

Allgon AB: ALLGON AB (PUBL ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2017

FORTSATT RESULTATFÖRBÄTTRING UNDER DET TREDJE KVARTALET

· Nettoomsättningen uppgick till 42,6 (29,7) MSEK, en ökning med 43
% jämfört med motsvarande period 2016.

· Periodens EBITDA uppgick till 1,7 (-3,0) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till -0,1 (-4,5) MSEK, vilket motsvarar
en rörelsemarginal på 0,0 (-15,1) %.

· Kvartalets resultat uppgick till -0,8(-4,6) MSEK.
Åkerströms beviljades den 3 juli ett anslag om 4 MSEK för utveckling
av

"Smartare Elektroniksystem" en gemensam satsning av Vinnova, Formas
och

Energimyndigheten. Projektet avser att ta fram nästa generation av
skalbar,

modulär radiostyrning för industriellt bruk och kommer att bidra till
digitaliseringen

av svensk industri. Projektet leds av Åkerströms tillsammans med
Högskolan Dalarna och Boliden AB. Projektet förväntas vara slutfört
under 2019.

Allgon tecknade den 21 september avtal avseende förvärv av bolaget
Industrial

Internet of X AB ("IIOX"). Förvärvet sker genom en apportemission.
IIOX

utvecklar och säljer en molnbaserad Internet of Things plattform för
företagstillämpningar.

Tjänsten samlar in, analyserar och förvandlar i realtid maskindata
till kommersiellt användbar information.
Januari - September 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 150,2 (99,5) MSEK, en ökning med 51 %
jämfört med motsvarande period 2016.

· Periodens EBITDA uppgick till 9,0 (-4,5) MSEK före
transaktionskostnader för förvärvet av Satmission AB.

· Periodens EBITDA uppgick till 7,5 (-4,5) MSEK inklusive
transaktionskostnader för förvärvet av Satmission AB

· Rörelseresultatet uppgick till 2,4 (-9,1) MSEK, vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 1,6 (-9,2) %.

· Periodens resultat uppgick till 0,6 (-9,6) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,55) kr/aktie.
FOKUS PÅ FÖRVÄRV, NYA AFFÄRSOMRÅDEN OCH DIGITALISERING

Digitalisering och innovation spänner över alla branscher och vi ser
dagligen hur tekniken effektiviserar och ökar kapaciteten

inom tung svensk och internationell industri. I takt med att vår
omvärld digitaliseras och det ställs nya krav på säkra,
tillförlitliga

tjänster och produkter som stöttar denna utveckling , ger det
Allgonkoncernen nya affärsmöjligheter. För att på bästa sätt
tillvarata dessa möjligheter är vi i färd med

att skapa ett ekosystem med smarta synergier mellan våra dotterbolag
som bygger på en kombination av digital innovation, befintlig
produktportfölj, långa kundrelationer och mångårig

expertis. Samtidigt har vi ett decentraliserat ansvar i våra
dotterbolag som garanterar ett tydligt ägarskap över affären och som
ger en flexibilitet att möta marknadens efterfrågan av respektive

bolags erbjudande.
Från att ha varit en verksamhet som specialiserat sig på kraftfulla
och tåliga kvalitetsantenner med hög prestanda, blir Allgonkoncernen,

ett steg i taget, en konkurrenskraftig aktör med fokus på strategiskt
viktiga segment inom industriell Internet of Things (IoT).

Allgon diskuterar kontinuerligt framtida affärsmodeller och
tillämpningsområden. Med konkurrenskraftiga produkter som vi

säljer till stora kunder i höga volymer närmar sig Allgongruppen en
omsättning på en kvarts miljard på rullande 12-månadersbasis.

Vår omsättningstillväxt om 43 % jämfört med motsvarande kvartal
föregående år är resultatet av vår strategi som fokuserar

på nya kompletterande förvärv. Omsättningen uppgick till 42,6 MSEK och
resultatet för kvartalet uppgick till 1,7 MSEK på

EBITDA-nivå, vilket är i linje med koncernens förväntningar. Före de
koncerngemensamma kostnaderna visar rörelserna ett resultat

på 3,1 MSEK på EBITDA-nivån. Resultat efter skatt uppgår till -0,8
MSEK för kvartalet. Det tredje kvartalet är som vanligt det

svagaste kvartalet för Allgonkoncernen och det är två faktorer som
särskilt påverkar våra intäkter under perioden. Industrisemestern

i juli månad innebar en lägre aktivitet i de producerande bolagen och
påverkar även antalet timmar vi kan debitera under

juli och augusti i konsultverksamheterna. Nya förvärv och ytterligare
tillväxt Som vi meddelade den 21:e september har vi tecknat avtal om

att förvärva Industrial Internet of X AB (IIOX). Genom förvärvet får
Allgonkoncernen ett bolag vars huvudaffär är att samla in,

bearbeta och presentera stora datamängder på ett lättillgängligt sätt.
Vi ser att den typen av plattformar blir alltmer viktiga

för att stödja industrins digitaliseringsprocesser. IIOX har idag
flera storkunder som E.ON, DeLaval och Riksbyggen. IIOX IoTplattform

kommer att stärka Allgon-bolagens kunderbjudande. Förvärvet av IIOX
blir koncernens fjärde förvärv sedan starten av 2016.

Tekniken i fokus I september samlade vi alla bolag till en gemensam
inspirationsdag, Allgon Tech Day. Syftet med dagen var att
dotterbolagens

R&D-team fick möjlighet att träffas, utbyta idéer och diskutera
utmaningar men också framtida lösningar och samarbeten.

Allgonkoncernens ambition är att anordna Allgon Tech Day med olika
teman varje år och är en del i att utvinna synergier mellan

dotterbolagen i fråga om teknik och utveckling.
Summering och nästa steg

Under ännu ett kvartal har vi alltså lyckats ta tillvara på styrkornai
dotterbolagens respektive verksamheter och tagit ytterligare

ett steg mot en ännu starkare marknadsposition. Vi har en tydlig
strategi för hur vi ska fortsätta att öka lönsamheten i koncernen

och växa respektive bolags affärer samtidigt som vi fortsätter att
investera i nya förvärv.

Vår förvärvsstrategi bygger på att de entreprenörer som grundat
företagen stannar kvar i verksamheten. Det är viktigt för
bolagskulturen,kundrelationerna och innovationskraften. Med stöd av

en stark och snabbrörlig entreprenörsmentalitet, svensk ingenjörskonst
och med teknisk spjutspetskompetens som drivkrafter är
Allgonkoncernen och dess dotterbolag mer än väl rustade

att ta nästa steg i utvecklingen. Vi ställer tydliga krav på våra
förvärvskandidater som ska vara ledande inom sitt specialistområde,

ha potential att skapa nya affärer genom samverkan med övriga
dotterbolag och bidra positivt till Allgongruppens tillväxt.

Vi ser därför fram emot ytterligare investeringar, som täcker hela
värdekedjan inom radiokommunikation och industriell IoT.

Vid summeringen av det tredje kvartalet håller vi vår tidsplan och är
på god väg att förverkliga strategin med satsningar på nya

förvärv. Genom förvärv kommer vår gemensamma overhead att fördelas på
fler enheter samtidigt som vi får en större volym med

fler rörelsedrivande bolag i Allgongruppen. Med den
resultatförbättring som visats under våra inledande kvartal i år
finns en övertygelse om att vi når våra långsiktiga mål.

Johan Hårdén, VD
Stockholm, november 2017

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/allgon-ab/r/allgon-ab--publ--delarsrapport-jan...
http://mb.cision.com/Main/236/2391437/752090.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.