Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-11

Allgon AB: ALLGON AB(PUBL) DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2016

Kvartalet i korthet

JULI - SEPTEMBER 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 29,7 (25,7) MSEK, en ökning med 16 % jämfört med motsvarande period 2015.

· Kvartalets EBITDA uppgick till -3,0 (5,0) MSEK.

· Rörelseresultatet uppgick till -4,5 (2,4) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -15,1 (9,2) %.

· Kvartalets resultat uppgick till -4,6 (2,3) MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till -0,26 (0,26) kr/aktie.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,2 (-0,7) MSEK.

· Dotterbolaget Smarteq Wireless AB har valts till antennleverantör för Aidons pågående utrullning av nya elmätare i Norge. Fram till 2019 kommer totalt 2,9 miljoner elmätare för fjärravläsning av elförbrukning att installeras i Norge. Smarteq Wireless AB är vald leverantör för
både antenner och kablage och affären beräknas för bolaget omsätta 30
MSEK fram till 2019.

· Allgon AB har tecknat avtal om att förvärva Wireless System Integration Sweden AB (WSI), ett snabbväxande bolag inom IoT (Internet of Things). I samband med detta skapar Allgongruppen också ett nytt affärsområde för industriell IoT där ytterligare potentiella förvärv kan adderas framöver. Förvärvet planeras vara genomfört under fjärde kvartalet i år. WSI förväntas omsätta 45 MSEK med ett rörelseresultat på 4,5 MSEK under 2016.

VD har ordet

Det tredje kvartalet når Allgongruppen en försäljning om 29,7 MSEK och
präglas främst av låg aktivitet under juli månad vilken även följt
med en bit in i augusti för båda dotterbolagen. September månad visar
dock på en god försäljning i linje med vår förväntan. Som framhölls i
rapporten för det andra kvartalet så är 2016 ett mellanår. Dessutom
har vi sedan förvärvet av Åkerströms arbetat med ett
omstruktureringsprogram för det bolaget vilket resulterat i ökade
kostnader. Tillsammans har detta påverkat lönsamheten negativt. Sista
etappen av personal- och övriga kostnadsbesparingar i
omstruktureringsprogrammet beräknas slutföras under det fjärde
kvartalet i år. Parallellt genomför vi åtgärder för att uppnå
förbättrade marginaler genom renodling av produktsortiment och
förbättring av processflöden för produktionen i Åkerströms. Syftet
med programmet är att säkerställa tillfredställande lönsamhet under
2017.

Antennverksamheten Smarteq Wireless har en ökad orderingång inom
marknadssegmentet energi och vi ser positiva effekter tack vare
affären i Norge med vår kund Aidon, gällande nya installationer av
uppkopplade elmätare som vi börjat att leverera antenner till. Norge
kommer att installera 2,9 miljoner elmätare i runt om landet och vår
kund har vunnit mer än 50 % av den totala volymen vilket är mycket
positivt för Smarteq Wireless. Det innebär ökade intäkter och en
långsiktig affär fram till och med slutet av 2019 vilket säkerställer
stabiliteten i Smarteq Wireless.

Den 29 september offentliggjorde Allgon förvärvet av IoT bolaget
Wireless System Integration Sweden AB (WSI). Genom förvärvet får
koncernen direkt en årlig omsättningsökning på närmare 45 miljoner
kronor samt ett positivt resultat- och kassaflödestillskott. För
Allgon innebär det även en strategisk förflyttning och vi bildar ett
nytt affärsområde för Industriell IoT. Det nya affärsområdet blir ett
viktigt och mycket välkommet komplement till Allgons befintliga
affärsområden. WSI, med bas i Kista, Stockholm, sysselsätter 20
medarbetare och är baserat på ett nyckelfärdigt kunderbjudande med
stark tillväxt inom IoT för industriella applikationer. WSI erbjuder
sina kunder helhetslösningar inom utveckling och industrialisering av
IoT applikationer och avancerade radiolösningar. Kundportföljen
spänner från mindre företag i en tidig produktutvecklingsfas till
stora internationella aktörer inom många olika branscher.

Under 2015 omsatte WSI 32,1 MSEK med ett rörelseresultat på 2,4 MSEK.
2016 beräknas omsättningen uppgå till cirka 45 MSEK med ett
rörelseresultat på 4,5 MSEK. Transaktionen förväntas ske under det
fjärde kvartalet genom att Allgon köper aktierna i WSI av dess fyra
nuvarande ägare till ett pris motsvarande ca 41 MSEK. Köpeskillingen
kommer att erläggas kontant med 25 MSEK, genom en revers om 11 MSEK
samt med en riktad aktieemission om 5 MSEK enligt beslut på extra
bolagsstämma den 26:e oktober.

Tillskottet av WSI ligger helt i linje med vår ambition att förvärva
utvecklingsbara bolag inom trådlösa produkter och system. Genom
förvärvet har Allgon tagit steget mot att kunna erbjuda våra kunder
helhetslösningar inom växande IoT. Smarteq Wireless har under många
år haft ett samarbete med WSI och vi kan nu komplettera båda bolagens
erbjudande så att våra antennsystem erbjuds med både elektronik och
mjukvara. Dessutom finns tydliga mervärden som WSI kan erbjuda
Åkerströms kundbas med nära 20 000 installerade system inom
industrin.

Med vårt senaste förvärv av WSI blickar vi framåt mot ett 2017 med
ökad tillväxt. Vi har fokus både på att växa organiskt och nå våra
mål om att vinna nya affärer i respektive dotterbolag i
Allgonkoncernen. Samtidigt har vi hög prioritet under resterande
delen av 2016 på att förbättra resultatet, främst i Åkerströms.
Allgon har nu tre spännande affärsområden att bygga koncernen vidare
inom: Antenner, Radiostyrning och industriell IoT där vi i varje del
ser en potential för organisk tillväxt men även fler tilläggsförvärv.
Allgon har en tydlig målsättning - att vi vill utöka med fler bolag
som är nischade och verksamma inom trådlösa produkter och system.

Kista den 11 november 2016

Johan Hårdén

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/allgon-ab/r/allgon-ab-publ--delarsrapport-juli...
http://mb.cision.com/Main/236/2120626/588346.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.