Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Allgon AB: Delårsrapport januari-september 2019

Allgons lönsamma tillväxt fortsätter - startar dotterbolag i tre
länder

· Fortsatt god försäljning med bibehållen stark lönsamhet.
Allgonkoncernens EBITDA på rullande tolv månader uppgår till 91 MSEK
med en nettoomsättning på 560 MSEK.

· Fortsatt global expansion inom industriell radiostyrning med
etablering i Brasilien, Ryssland och Frankrike.

· Allgonkoncernen fortsätter att växa med 17,1 procent under Q3 (pro
forma) jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Tredje kvartalet 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 132,6 (90,8) MSEK, en ökning med
46,1 procent jämfört med motsvarande kvartal 2018¹. Allgonkoncernens
tillväxt (pro forma) uppgår till 17,1 procent jämfört med samma
kvartal föregående år.

· Kvartalets EBITDA uppgick till 23,8 (-0,1) MSEK, EBITDA marginalen
uppgick till 18,0 procent[2].

· Rörelseresultatet uppgick till 17,4 (-4,3) MSEK, vilket motsvarar
en rörelsemarginal på 13,1 (-4,7) procent.

Kvartalets resultat uppgick till 10,2 (-9,7) MSEK, vilket ger ett
resultat per aktie om 0,18 (-0,18) SEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,6 (-13,6)
MSEK.

· Affärsområdet Industriell radiostyrning stod under tredje
kvartalet för 86 procent av Allgons omsättning och omsättningen
uppgick under kvartalet till 113,9 MSEK. EBITDA uppgick till 29,5
MSEK med en EBITDA marginal om 25,9 procent (exklusive
koncerngemensamma kostnader). Organiskt växer affärsområdet med 20,1
procent (pro forma) jämfört med motsvarande kvartal 2018.

Januari till september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 429,6 (192,2) MSEK, en ökning med
123,5 procent jämfört med motsvarande period 2018. Ökningen beror i
huvudsak på förvärvet av Tele Radio 2018¹.

· Periodens EBITDA uppgick till 76,6 (6,2) MSEK, EBITDA marginalen
uppgick till 17,8 procent[2].

· Rörelseresultatet uppgick till 56,4 (-1,7) MSEK, vilket motsvarar
en rörelsemarginal på 13,1 (-0,9) procent.

Periodens resultat uppgick till 27,7 (-8,5) MSEK, vilket ger ett
resultat per aktie om 0,49 (-0,25) SEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,2
(-20,6) MSEK.

· Affärsområdet Industriell radiostyrning stod under årets första
nio månader för 82 procent av Allgons omsättning och omsättningen
uppgick under perioden till 353,3 MSEK. EBITDA uppgick till 84,1 MSEK
med en EBITDA marginal om 23,8 procent (exklusive koncerngemensamma
kostnader). Organiskt växer affärsområdet med 16,4 procent (pro
forma) jämfört med motsvarande period 2018.

1) Tele Radio konsolideras från och med den 1 augusti 2018.
2) Implementeringen av IFRS 16 hade en positiv inverkan på kvartalets
EBITDA med 2,2 MSEK och på periodens EBITDA med 7,2 MSEK

VD har ordet

För ett år sedan tog vi ett historiskt steg och samlade två av
världens främsta bolag inom radiostyrning. Över en natt växte vi över
200 procent. Det var modigt och nytänkande i en traditionsrik
industri. Genom våra två starka svenska bolag Åkerströms och Tele
Radio blev vi i ett slag topp fem i världen, med kunder runt om i
Norden, Europa och övriga världen.

Sedan 1950-talet har svensk radiostyrning styrt en rad maskiner och
verktyg i världens industrier. Vi har effektiviserat industrin
samtidigt som vi ökat säkerheten och förbättrat arbetsmiljö. Och
uppgiften växer fortfarande. Det visar inte minst branschens globala
tillväxt som de senaste åren varit 10-12 procent per år. 100-talet
bolag i vår bransch producerar radiostyrning på en växande marknad
som uppskattas vara värd 6-8 miljarder på årsbasis. Den ökande
efterfrågan på industriell radiostyrning går hand-i-hand med
kundernas ambitioner att öka sin automatisering och drivs på av de
starka trenderna med effektivisering och digitalisering.

Länge har bolagen inom framför allt europeisk industriell
radiostyrning talat om mer samverkan och samgåenden. Ändå har det
inte hänt. Orsaken är en fragmenterad marknad med ofta starkt
specialiserade bolag och kundrelationer som sträcker sig över flera
årtionden. Ändå har vi lyckats ta steget, då vi för ett år sedan
sammanförde två starka bolag, genom att bejaka olikheterna hos
Åkerströms och Tele Radio. Dessa bolag samverkar nu på områden där
det är smart och vettigt, samtidigt som vi bygger två enskilt starka
ben med långa kundrelationer och goda, stabila marginaler. Allgons
ryggrad är radiostyrning. Inom radiostyrning finns idag många
internationella bolag där Allgon kan vara en enande kraft, som
effektiviserar och bidrar med nya kundvärden. Kring denna uppgift
vill vi samla våra bolag. För att stärka denna inriktning kan vi
komma att göra kompletterande förvärv inom industriell radiostyrning
eller avyttra dotterbolag inom Connectivity.

Försäljningen under det tredje kvartalet var fortsatt stark och vi
fortsätter att bibehålla goda marginaler. Omsättningen uppgick under
det tredje kvartalet till 132,6 (90,8) MSEK med ett EBITDA på 23,8
(-0,1) MSEK och för årets första nio månader uppgår omsättningen till
429,6 (192,2) MSEK med ett EBITDA på 76,6 (6,2) MSEK.

Den goda efterfrågan på Allgons produkter och lösningar för
industriell radiostyrning fortsatte under kvartalet. Ett exempel på
detta är Åkerströms som i oktober mottog en radiostyrningsorder från
den världsledande tillverkaren av höghållfast stål, SSAB. Ordern
består av Åkerströms robusta radiostyrningssystem avsett för utbyten
av befintliga äldre Åkerströms radiosystem för öppning/stängning av
alla SSAB:s industriportar och grindar. Tredje kvartalet påverkas av
säsongsvariationer på grund av semestrar i juli-augusti, vilket gör
kvartalet något lugnare.

Vår tillväxtstrategi handlar både om att växa i befintliga och nya
marknader genom vårt egna distributionsnät globalt (Tele Radio), i
kombination med OEM-affärer där vi jobbar nära ledande nordiska
industriella aktörer och når ut med våra produkter globalt
(Åkerströms). Vi ser också tillväxtpotential i vår befintliga
kundportfölj genom merförsäljning av eftermarknad och service.

Under kvartalet har Tele Radio expanderat till tre nya marknader genom
nya dotterbolag i Brasilien, Ryssland och Frankrike, tre viktiga och
intressanta marknader med stor utvecklingspotential och växande
efterfrågan på industriell radiostyrning. Allgons globala räckvidd
skapar diversifiering och innebär att vi blir mindre känsliga för
lokala störningar i konjunkturen. Vår expansion till nya marknader
ger oss goda möjligheter till att ta marknadsandelar på en fortsatt
fragmenterad, global marknad. Allgons modell för geografisk expansion
är effektiv och lönsam där vi ser att vi kommer att ha goda
möjligheter till att bygga volym i dessa marknader över tid.

Jag ser med tillförsikt på kommande kvartal och vårt långa mål står
fast oavsett konjunkturläge - vi ska fortsatt skapa tillväxt med
lönsamhet och vara en drivande kraft inom industrins ökade
effektivisering genom ständigt smartare radiostyrning i Norden,
Europa och i övriga världen.

Johan Hårdén, VD & koncernchef Allgon
Stockholm, 13 november

För mer information, kontakta:
Johan Hårdén, Koncernchef Allgon
johan.harden@allgon.se
073-385 92 19

Denna information är sådan information som Allgon AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
596/2014. Informationen lämnades genom ovan kontaktpersons försorg
för offentliggörande klockan 08.30 CET den 13 november 2019.

Den fullständiga rapporten finns på
https://allgon.se/investerare/rapporter/
(https://allgon.se/investerare/rapporter/?utm_source=pressrelease&utm_med...)

Vi inbjuder aktiemarknad och media till en telefonkonferens idag kl
10.00 där VD och koncernchef Johan Hårdén samt CFO Sten Hildemar
presenterar och kommenterar rapporten.

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer 08 505 58357
För att ta del av presentationen online, vänligen använd denna länk:

https://tv.streamfabriken.com/allgon-q3-2019

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/allgon-ab/r/delarsrapport-januari-september-2...
https://mb.cision.com/Main/236/2959972/1140426.pdf
https://mb.cision.com/Public/236/2959972/a64204be34aeb1a4.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.