Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-04

Allgon AB: Kommuniké från årsstämma i Allgon AB (publ) den 4 maj 2016

Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen och att, till
förfogande stående medel

om 9 988 385 kr överförs i ny räkning.

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. I enlighet med
valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Claes Beckman,
Per Nordlander Göran Strandberg och Anders Björkman. Ingalill Östman
och Sven von Holst valdes till nya styrelseledamöter, Sven von Holst
valdes till styrelsens ordförande. Christer Palm och Patrik Bluhme
har avböjt omval. Ernst & Young Aktiebolag omvaldes som revisor med
Per Hedström som huvudansvarig revisor. Bolagsstämman beslutade,
avseende styrelsens arvode, i enlighet med valberedningens förslag
att ordföranden skall erhålla 200 000 kr och respektive ledamot 100
000 kr, totalt 700 000 kr. Per Nordlander och Göran Strandberg avstår
arvode varför arvode utgår med totalt 500 000 kr.

Beslut fattades vidare om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag samt riktlinjer
för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Bolagsstämman beslutade om en sammanläggning av aktier så att femtio
(50) gamla aktier skall berättiga till en (1) ny aktie. Detta innebär
att antalet aktier i bolaget minskar till 16 918 287 stycken och
kvotvärdet per aktie blir fem (5) kronor. Sammanläggningen kommer att
ske på av styrelsen beslutad avstämningsdag.

De aktieägare som på av stämman beslutad avstämningsdag inte har ett
jämt femtiotal aktier kommer att från huvudägarna i bolaget erhålla
erforderligt antal aktier.

Styrelsen föreslår också att bolagsordningen ändras med anledning av
förslaget om sammanläggning av aktier samt de förändringar som skett
av antalet aktier som skett sedan den senaste förändringen av
bolagsordningen avseende antal aktiekapital och antal aktier.

Noterades att samtliga beslut var enhälliga.

Mer info

Allgon AB

Johan Hårdén

Tfn 0733 859 219

johan.harden@allgon.se

Johan Hårdén

Tfn. 0733 859219

johan.harden@allgon.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/allgon-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-allgon-...
http://mb.cision.com/Main/236/2003154/511667.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.