Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-20

Alliance Oil: Ebitda på 172 MUSD väntas 4 kv - SIX

(Nyheten skickades första gången 19 februari)

4 kv 2012, MUSD Snitt Lägst Median Högst 4 kv 2011

Försäljning 861 794 872 890 825
Ebitda 172 154 170 191 236
Rörelseresultat 125 109 126 146 176
Res f skatt 108 88 112 125 159
Nettoresultat 84 58 84 123 119

(SIX) Alliance Oils rapport för det fjärde kvartalet 2012
förväntas visa en nedgång i såväl vinsten som försäljningen i
jämförelse med föregående kvartal, efter att volymerna i up- och
downstreamsegmentet minskat.

"Som ett resultat av att det inte är någon fördröjd effekt
från exportskatten och både produktionen samt raffineringen
sjönk på kvartalsbas, vilket delvis kompenseras av högre olje-
och produktpriser under perioden, förväntar vi att
nettointäkterna föll", skriver en bank inför rapporten.

Kassaflödet bedöms ha varit negativt under kvartalet med
fortsatt höga investeringar och genom förvärvet av
gastillgångarna i Tomsk. När bolaget moderniserat raffinaderiet
och när ESPO-oljeledningen slutförts i 2014 kan dock bolagets
kassaflöden komma att förbättras.

En analytiker räknar med att bolagets investeringar minskar
med mer än 60 procent från 2012 (investeringar på 830 miljoner
dollar) till 2015.

"Med förväntade operativa kassaflöden på 700-900 miljoner
dollar för perioden, ser vi till slut att de fria kassaflödena
blir positiva under det tredje kvartalet 2013 efter 17 kvartal
av ökad skuldsättning", kommenterar analytikern. Positiva
kassaflöden ses som en nödvändighet för att aktien ska återfå
investerarnas förtroende.

Alliance Oil väntas presentera ett ebitda-resultat om 172
miljoner dollar för det fjärde kvartalet. Försäljningen väntas
samtidigt ha uppgått till 861 miljoner dollar. Det visar SIX
Market Estimates sammanställning av nio analytikers estimat.

"Vi kan också få se de första tecknen på försämrad
kostnadskontroll (vilket var fallet för Rosneft och Gazprom Neft
som redan rapporterat). Skulle det bli fallet, förväntar vi en
negativ marknadsreaktion", skriver en analytiker inför
rapporten.

Bolagets raffinaderimarginaler står också som vanligt i
fokus. Alliance Oil har tidigare meddelat produktionen för
kvartalet. Råoljeproduktionen låg på 52.322 fat per dag och
raffinaderidelen, downstreamsegmentet producerade 82.494 fat per
dag. Motsvarande försäljning uppgick till 50.878 fat per dag
respektive 84.129 fat per dag.

I januari raffinerades 84.081 fat olja per dag i genomsnitt
samtidigt som råoljeproduktionen uppgick till 51.982 fat per dag
i genomsnitt.

Bolaget meddelade den 13 februari att man påbörjat
gasproduktion i Tomskregionen. De initiala produktionsvolymerna
uppgår till cirka 4.500 oljeekvivalenter per dag.

"Gas kommer allt mer bidra till bolagets volymer, intäkter
och resultat under de kommande åren", kommenterade bolagets vd
Arsen Idrisov.

I samband med rapporten förväntar också analytiker att
bolagsledningen lämnar sina förväntningar på produktionen
avseende 2013.

"För upstreamsegmentet förväntar vi en genomsnittlig
produktion på 55.200 fat per dag och för downstream räknar vi
med en produktion på 90.400 fat per dag", skriver en analytiker
inför rapporten.

Rapporten presenteras torsdagen den 21 februari omkring
klockan 07.30. Bolaget håller därefter en rapportpresentation
klockan 10.00.

Estimat från Deutsche Bank, Gazprombank, Handelsbanken
Capital Markets, JP Morgan, Nordea Markets, Pareto Öhman, SEB
Enskilda, Swedbank First Securities och VTB Capital ingår i
enkäten.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare direkt.